Fler tomter krävs i kommunen

0

Politiker och tjänstemän i Vaggeryds kommun sliter nu med att ta fram ett ”strategiskt boendeutvecklingsprogram”.
Grundarbetet innebär bland annat en kartläggning av nuläget på boendefronten. Den visar alltså att det finns fler lediga tomter på Västra strand i Vaggeryd än på Fåglabäck i Skillingaryd.
Västra strand, där tomterna med sjöutsikt snabbt såldes för cirka tio år sedan,  har idag 23 lediga tomter mot 20 för Fåglabäck.
Sammanlagt har Vaggeryd har i dagsläget 41 lediga tomter, varav elva så kallade ”lucktomter” på främst Södra Park, och Skillingaryd 50 varav tio ”lucktomter.”
I Klevshult finns 14 tomter, i Byarum tolv, i Hok tre och i Bondstorp två lediga tomter.
Tittar man på andelen lägenheter finns det antagna detaljplaner för 47 bostäder .
Men mera är på gång, någonstans mellan 246 och 402 enligt kommunens planering. Det handlar om följande områden:
• Lyckorna i Vaggeryd, sex till tolv lägenheter,
• Gästgivaren (gamla mejeriet i Skillingaryd) 80 till 100,
• Götarps Hage (Nestors) 20 till 30,
• kvarteret Tor i Vaggeryd 100  till 200,
• Jonstorpaudden (Talludden) 40 till 60 lägenheter.
Dessutom beräknas sex till åtta lägenheter skapas i kvarteret Räven vid Fabriksgatan i Skillingaryd.
Trots detta menar utredarna att Vaggeryd inte ligger särskilt väl till. Man jämför med Habo, som ses som Vaggeryds främsta konkurrent om de människor i Jönköpings-området som kan tänka sig att flytta.
Habo har tre gånger så många lediga småhustomter, cirka 280, och lanserar nya bostadskvarter så gott som varje år. Senast Vaggeryd gjorde det var 2009, bostäderna vid Gropabäcken,  där det gjordes en specialsatsning, borträknade.
Ser man på befolkningsutvecklingen har Habo ökat invånarantalet med 28 procent de senaste 30 åren mot nio procent för Vaggeryds kommun.

LÄMNA ETT SVAR