Ohälsa hos förskolornas personal oroar

0

Det ekonomiska läget för barn- och utbildningsnämnden såg riktigt hotfullt ut för några månader sedan. Men nu har det förbättrats.
Siffran för årets sju första månader visar dock röda siffror: – 1,3 miljoner.
Det som fortfarande oroar politikerna är de höga och ökande kostnaderna för förskolan. Dels har man en så kallad ”överproduktion”, man har alltså fler barn än budgeterat på förskola, dels är sjuktalen för personalen i fortsatt stigande.
Just nu har förskolorna cirka 20 fler barn är budgeterat. Men den siffran brukar successivt stiga fram till läsårets slut.
Underskottet för förskolan är – 2,3 miljoner. Större kostnader är beräknat i fråga om elevantalet i förskolan, vilket  rent ekonomiskt är ett mindre problem eftersom det kompenseras i bokslutet.
Bristen på utbildade förskollärare skapar i förlängningen riktigt stora problem, mänskligt och ekonomiskt.
– Det handlar om att några får ta ett större ansvar. Det orkar man en period men inte hur länge som helst. Tillsammans med förvaltningen tittar vi på åtgärder för hur vi ska kunna hantera detta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Viktoria Önneby (KD).
Nämndens vice ordförande Roger Ödebrink (S) säger att regeringen kommer att skjuta till mera pengar till förskoleverksamheten. Det innebär mer personal till förskolan.
– Förskollärarbristen är lönedrivande. Byter du arbete några gånger har du snabbt trissat upp lönen. Det får kommunerna sedan betala, säger Ödebrink.
Sak samma är det förstås inom grundskolan där målet är 100 procent legitimerade lärare. För tillfället når Vaggeryds kommun dryga 83 procent.
Barn- och utbildningsnämndens totala lönekostnad var för årets sju första månader budgeterad till 124,9 miljoner. Den verkliga kostnaden blev 127,7 miljoner, ett underskott på cirka 2,8 miljoner.
Lönekostnaden för helåret är beräknad till 215,5  miljoner för barn och utbildning som är kommunens största nämnd.

LÄMNA ETT SVAR