Positiva signaler i konjunkturbarometer

0

Näringslivsrådets konjunkturmätning för augusti berättar om stigande optimism inom industrin.
Jämförelsetalet för augusti var + 0,30 – den bästa siffran på lång tid. För maj och april var jämförelsetalen till exempel +0,19.
Framför allt är det två parametrar som sticker ut. Orderläget förstärks kraftigt och förväntningarna är starka inför det stundande kvartalet.
Dessutom ökar inköpsnivån, det finns ett ökat behov av personal samtidigt som investeringarna fortsätter att växa.

konjunkturbarometer-150902-kb

LÄMNA ETT SVAR