Satsningar på VSOK:s elljusbana och friluftsliv

0

Kultur och fritid gör två tydliga prioriteringar i sitt förslag till investeringar under 2016:
det rörliga friluftslivet och elljusbana vid Friluftsgården i Vaggeryd.

Ny belysning på elljusbana vid Friluftsgården beräknas kosta 750 000 kronor.
– Vi ser det som en klimatsmart och miljömässig satsning, säger Tuula Ingner, vice ordförande i kultur- och fritid.
– Det handlar bland annat om att byta ut en gammal och dyr belysning mot moderna led-lampor samt att byta ut belysningsstolparna som är kreosotbehandlade.
Tanken är också att banan ska bli något kortare och mera lättlöpt, alltså mera anpassad för vanliga motionärer än tävlingsaktiva.
Med ny ledbelysning hoppas man kunna spara 75 procent på energiförbrukningen. Idag används 100 kvicksilverlampor på 125 watt. Dessa kvicksilverlampor saluförs inte längre.
Ett annat miljöproblem är att de 100 kvicksilverlamporna sitter på  kreosotimpregnerade trästolpar. Enligt ett EU-direktiv får dessa stolpar inte ersättas med liknande stolpar från och med 2015.
Det blir i så fall den fjärde elljusbanan sedan 1962 vid Friluftsgården.
Satsning på det rörliga friluftslivet är 200 000 kronor om året. Här handlar det om pengar till upprustning av kanotleder, ridstigar, motionsspår och skidbackar, för att ta några exempel.

vsok-lyse-150903-kb

Den gamla belysningen har mer än 30 år på nacken.

 

LÄMNA ETT SVAR