Vad händer med Vaggeryds centrum?

1

Ytterst lite har sipprat ut om kontakterna mellan handeln och kommunen kring den framtida utformningen av Vaggeryds centrala delar, trots att diskussionerna har pågått i flera år.
I eftermiddag möts parterna återigen. Mycket fokus har hittills lagts på Järnvägsgatan.
I ett beslut som togs vid augustimötet med tekniska utskottet görs Järnvägsgatan till så kallat gångfartsområde med längsgående parkeringar på (nord)västra sidan och med viss utsmyckning på den (syd)östra sidan.
En lokal trafikföreskrift ska tas fram där fordonstrafiken bara tillåts i riktning från Storgatan till Viktoriagatan.
Däremot är inget sagt om hur det blir med biltrafiken kring torget Knutpunkten. Enligt uppgifter till gamla2016.skillingaryd.nu  vill politikerna har bilfritt på Järnvägsgatan mellan Linnégatan och Viktoriagatan medan handeln vill ha samma lösning som nu, alltså enkelriktad biltrafik.
– Vi kommer den 7 september att möta alla intressenter och fastighetsägare och då presentera totalförslag om hur vi ser långsiktigt på gator, torgmiljö, parkeringar, säger tekniska utskottets ordförande Per Olof Toftgård.
Tittar vi bortom Järnvägsgatan kommer fordonstrafiken på Östergatan att enkelriktas så att man endast får färdas i nordostlig riktning, från Viktoriagatan till Storgatan.
Det talas också om att skapa fler parkeringsplatser på östra torget vid Skänkelund. En sådan skiss ska tas fram.

centrum-150907kb

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR