För stor förändring i Lagan

0

”Låt Lagan vara i fred”.
Ungefär så uttrycker sig ledamöterna i tekniska utskottet i yttrande om det nya bostadsområdet vid Lyckornas gård i östra delen av Vaggeryd.
Nämnden stödjer tanken bakom detta lilla men centralt belägna bostadsområde med plats för cirka 15 bostäder mellan Östra Storgatan och Östermovägen. Men man vill lämna Lagan i fred.
I detaljplaneförslaget föreslås, som vi tidigare berättat,  att man ska skapa en större öppen vattenspegel, ett slags lagun i det som idag är sankmark mellan åfåran och land.
– Vi ser ingen anledning att göra ingrepp och börja rota i Lagan, menar tekniska utskottets ordförande Per Olof Toftgård.
– Man har i förslaget heller inte lämnat några uppgifter om hur mycket det skulle kosta att flytta fyllandsmassor hit eller dit. Vi tycker att det blir en för stor förändring av Lagans huvudfåra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade däremot inget att anmärka mot förslaget.
Det hade inte heller kultur- och fritidsnämnden. Där pekar man på att det är viktigt att man i det fortsatta arbetet tra hänsyn till  den stil som de bostäder som finns i grannskapet redan har.

Skiss över hur man tänker sig området i förslaget.
Skiss över hur man tänker sig området i förslaget.

LÄMNA ETT SVAR