Säger nej till neddragning på sjukhusen

0

Regionens tre sjukhus dras med fortsatta underskott. För att lösa detta vill Alliansen dra ner på 300 årsarbetare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser inte att detta är en bra lösning för att komma åt problemet. På dagens regionstyrelsesammanträde kommer de tre partierna att säga nej till Alliansens neddragningar. I stället kommer de att peka ut ett antal områden som är viktiga att arbeta vidare med för att få ekonomin i balans.

carina-odebrink-almedalen-150929-pb
Carina Ödebrink (S)

– Att lösningen skulle handla om att minska antalet årsarbetare med 300 personer är en förenkling. I framtiden behöver Region Jönköpings län fler medarbetare – inte färre – om vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink.

– Det finns andra faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet som behöver tydliggöras. Bland annat har vårdvalet inom ögonsjukvården inneburit ett underskott på 30 miljoner kronor. Samtidigt har ökade kostnader för läkemedel medfört en ytterligare merkostnader på 25 miljoner kronor, säger Carina.

De tre partierna pekar också på skenande kostnader för hyrläkare, ökade kostnader för semesterbemanning och övertid samt den osäkerhet som följer primärvårdens förändrade uppdrag i och med att verksamhet förs över dit utan tydliga riktlinjer och otillräckliga resurser. Partierna vill därför att det genomförs en samlad utvärdering innan nästa steg tas för att få ekonomin i balans.

– Pratar du med personalen upplever de i dag att vardagen är tuff. Många upplever en pressad och stressad arbetssituation med ökade sjukskrivningar som resultat. Att skära ner ytterligare på personalstyrkan kommer att förvärra denna situation, säger Annica Nordqvist, gruppledare för Miljöpartiet.

– Vi ser det som otänkbart att i rådande läge överhuvudtaget diskutera nedskärning av personal. När politikerna inte längre vet vad de skall skära utan att verksamheten drabbas hårt kommer osthyvlarna som ett brev på posten och de viner likt samurajsvärd. Välfärden är under ständig attack, men det finns andra lösningar, säger Mikael Ekvall gruppledare för Vänsterpartiet.

– I slutändan handlar detta om den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ska attraktiviteten för vårdyrket öka behöver arbetsmiljön bli bättre. Så blir vi en attraktiv arbetsgivare i framtiden, något som krävs för att vi ska kunna få kompetent personal att stanna kvar och knyta till oss ny, säger Carina Ödebrink.

LÄMNA ETT SVAR