Malin vald till ordförande i dag

0

Malin Wengholm. Foto: Mikael Bergström

Malin Wengholm. Foto: Mikael Bergström

Regionfullmäktige utsåg i dagsom väntat Malin Wengholm, M, till ny ordförande för regionstyrelsen, det tyngsta politiska uppdraget i Region Jönköpings län.

– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda det politiska arbetet i en så välskött region som Region Jönköpings län, sa Malin Wengholm i sitt tacktal, och nämnde bland annat invånarnas förtroende för sjukvården och nöjdhet med kollektivtrafiken i nationella jämförelser och de olika utmärkelser som regionen fått i form av Guldskalpellen samt tidningen Dagens Medicins jämförelse av medicinska resultat.

Malin har i flera år varit politiker i Värnamo kommun men bor nuemra i Jönköping.

– Region Jönköpings län har en av landets mest välskötta ekonomier. Mitt mål är att vi ska fortsätta vår positiva ekonomiska utveckling och fortsätta vara den bästa i hälso- och sjukvård. Vi ska även bli Sveriges fjärde tillväxtregion och en nod för nationens höghastighetståg med tre stationslägen.

Vill ha bra samarbete

Malin Wengholm poängterade också att hon vill ha ett bra politiskt samarbete i regionen.

– Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften som styrelsens ordförande och ska göra mitt bästa för att förvalta förtroendet. Jag vet att utmaningar väntar och att det finns stora förväntningar på mig. Jag hoppas att vi ska hitta och utveckla bra former för samarbete i den politiska ledningen. Jag lovar att göra mitt bästa för att vi ska få ett bra samarbete mellan partierna i den styrande alliansen och de övriga partierna i regionstyrelsen. Ska vi bli Sveriges fjärde största tillväxtregion behöver vi arbeta tillsammans politiskt i de stora strategiska frågorna, förklarar hon.

Samla gruppledarna till samtal

En av hennes första åtgärder blir därför att samla alla gruppledare.

– Jag vill ha ett samtal om hur de ser på samarbete och samarbetet med mig som regionstyrelsens ordförande, för att hitta bra former för de stora övergripande frågorna som gynnar vår region.

Malin Wengholm har tidigare varit ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, där hon arbetat med bland annat tillväxtfrågor. Nu som ordförande för regionstyrelsen får hon ett helhetsansvar.

”Allt hänger ihop”

– Allt hänger ihop. För att ha Sveriges bästa sjukvård behöver människor vara i arbete för att vi ska få skatteintäkter. Tillväxt skapas av att människor vill bo här, att det är attraktivt och att det finns en bra infrastruktur. Vi är nu i ett väldigt spännande läge!

I och med valet av Malin Wengholm blev hennes företrädare Håkan Jansson ,M,entledigad från sitt uppdrag, och i ett kort tacktal pekade han på den goda stämning han upplevt i politiken och de fantastiska kontakter han haft med regionens medarbetare.

Regionfullmäktige utsåg också Malin Olsson,M, till ny ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Malin Wengholm (M)
Malin Wengholm (M)

LÄMNA ETT SVAR