Kommunens skolor på väg mot toppen

0

I årets Öppna Jämförelser för skolan som idag presenteras av SKL hamnar Vaggeryds kommun på plats 10 i det som kallas modellberäknat värde och på plats 25 gällande elever som uppnått godkända betyg i alla ämnen. Allt i jämförelse med landets 290 kommuner.

– Detta är naturligtvis ett oerhört glädjande resultat. Vaggeryds kommun har i princip ökat elevernas resultat fem år i rad då det gäller elevernas sammanlagda meritvärde. Först och främst vill ge en stor eloge till våra skickliga lärare och skolledare, säger förvaltningschefen Stefan Hagström.

– Forskningen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå goda resultat är just den skickliga läraren. Vaggeryds kommun är lyckligt lottad med en stor andel utbildade och kompetenta lärare.

– Till detta kommer ett långsiktigt strategiskt arbete på en rad olika områden med flera samverkande faktorer som stöder arbetet i hela organisationen för att barnen/ eleverna ska nå en så god måluppfyllelse som möjligt – i hela kommunen och i alla verksamheter.

– Vi ser förskolan- grundskolan-gymnasieskolan och vuxenutbildningen som en sammanhållen kedja där alla verksamheter är viktiga delar i helheten i kommunens skolutveckling och för barnens/elevernas resultat.

Den organisationsförändring som genomfördes 2012 innebär bland annat:

  • Bättre förutsättningar för förskolechefer och rektorer att vara pedagogiska ledare
  • En mer likvärdig sammanhållen kommun med kommunövergripande utvecklingsplaner som är framtagna tillsammans med lärare och elevhälsopersonal.
  • Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete
  • Satsningen på förstelärare
  • Kompetensutvecklig
  • Språket i alla ämnen
  • En god elevhälsa
  • Bra förskolor och fritidshem
  • Ett gott samarbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter
  • En stor tilltro till lärare och skolledare ute i alla våra verksamheter.

Allt detta får utgöra några exempel på de framgångsfaktorer vi ser.

Stefan Hagström , chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Stefan Hagström , chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

 

LÄMNA ETT SVAR