Mammografiundersökning är nu avgiftsfri

0

Den regelbundna hälsokontrollen genom mammografiundersökningen av kvinnor 40–74 år för att upptäcka bröstcancer, är avgiftsfri i Region Jönköpings län från 1 juli 2016.

Mammografiundersökning sker vartannat år och Region Jönköpings län kallar cirka 36 000 kvinnor per år. Omkring 87 procent gör undersökningen, en hög siffra nationellt sett.

Från 1 juli 2016 upphör den tidigare patientavgiften på 100 kronor. Beslutet grundar sig i en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården från 1 juli, och landsting och regioner kompenseras av regeringen för inkomstbortfallet.

Syftet med avgiftsfri hälsokontroll med mammografi är att få fler att tacka ja, särskilt kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

I Jönköpings län opereras cirka 300 kvinnor per år för bröstcancer. Omkring hälften upptäcks vid den regelbundna hälsokontrollen med mammografi.

Kvinnor 40–74 år kallas till mammografiundersökning vartannat år genom en kallelse med föreslagen tid. För att det ska vara enkelt och smidigt att hitta en tid som passar oavsett var man bor i Jönköpings län, pågår ett införande av möjligheten att ändra eller avboka sin tid via e-tjänst på 1177.se.

LÄMNA ETT SVAR