Ulla vill strama åt lagarna

0

Ulla Gradeen  (S) från Värnamo och några partikollegor debatterar bostadsmarknaden:

Bostadsmarknaden i Jönköpings län och i Sverige behöver bli bättre. Så sent som för ett antal veckor sedan rapporterade länsstyrelsen att läget på bostadsmarknaden aldrig har varit så ansträngt som nu. I Eksjö, Värnamo och Jönköping, liksom alla andra kommuner i länet, råder det bostadsbrist, och inte bara i huvudorterna, utan i hela kommunerna. Boverkets senaste byggbehovsprognos från juni i år visar att 440 000 bostäder behövs till 2020.

Utöver att bostadsbristen riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen och begränsa friheten för de människor som är på jakt efter ett eget boende, drar läget även till sig oseriösa personer som ser sin chans att utnyttja andras desperata jakt på tak över huvudet. Detta drabbar framförallt redan utsatta personer som inte har de ekonomiska resurser som krävs för att betala för en dyr bostadsrätt eller ett hus. Enligt Boverket bidrar en dåligt fungerande bostadsmarknad till både otillåten andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt och bedrägerier.

Vi möts då och då av rapporter hur människor kommer i kläm. Det rör sig bland annat om hur de utnyttjas av oseriösa hyresvärdar som köpt upp gamla och dåligt underhållna kåkar. För att få hyra dessa måste hyresgästerna betala överpriser för kallhyra. Som om inte det vore nog tillkommer höga elräkningar för att värma upp de dåligt isolerade lägenheterna. Det riskerar att sätta redan utsatta i en än svårare ekonomiskt situation.

Hårdast drabbar detta självklart den enskilt utsatta människan, men det innebär också en ökad belastning för kommunerna som måste arbeta ännu hårdare med tillsyn samt med dialog med fastighetsägare och boende. Till syvende och sist blir det också kommunen som måste lösa boende om hyresförbud utdöms eller åt de som blivit sjuka av att bo i sin lägenhet.

För att komma åt en del av problemen på bostadsmarknaden och hindra att skrupellösa personer utnyttjar andras utsatthet, menar vi att lagarna kring otillåten andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt samt bedrägeri bör stramas åt för att avskräcka från att båda köpa och sälja bostäder svart.

Samtidigt går det inte bortse från det grundläggande problemet. Det finns för få bostäder. När utbudet möter efterfrågan finns inte längre samma desperation hos människor att söka boende på den svarta bostadsmarknaden. För att möta detta behovet har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit fram ett 22-punktsprogram med förslag och ett stort investeringsprogram som ska få igång bostadsbyggandet i varje kommun.

Därför är det dags att sätta igång lyftkranarna och se till att börja bygga. Bara så kan Sverige få en fungerande bostadsmarknad.

Ulla Gradeen (S) Oppositionsråd i Värnamo

Johanna Haraldsson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Diana Laitinen Carlsson (S) Oppositionsråd i Eksjö

Mona Forsberg (S) Kommunalråd i Jönköping

LÄMNA ETT SVAR