Thomas debatterar skolan

1
Riksdagsledamot Thomas Strand.
Riksdagsledamot Thomas Strand.

Riksdagsledamoten Thomas Strand från Vaggeryd har skrivit en debattartikel om den socialdemokratiskt ledda regeringens senaste skolsatsningar.

Tre förslag för att stärka skolan

I dagarna har drygt 120 000 barn i Sverige gått till skolan för första gången. Nyfikna och entusiastiska att lära sig nya saker. Deras kunskapshungern behöver vi ta tillvara på. Gör vi det, samtidigt som varje elev ges chansen att utvecklas så mycket som möjligt utifrån just sina förutsättningar, bygger vi Sverige starkt.

Samtidigt är en hel del föräldrar lite oroliga för sina barns skolgång. Vi förstår den. Dagligen möts vi av nedslående rubriker om läget i svensk skola. Så sent som förra året saknade mer än var tionde niondeklassare behörighet till gymnasiet. Det är oacceptabelt. Och det är inte heller acceptabelt att föräldrars bakgrund i dag spelar en allt större roll för våra elevers skolresultat. För alla barn och ungdomars skull måste vi vända den negativa utvecklingen.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har det tillförts ytterligare åtta miljarder kronor för tidiga insatser, ett stärkt läraryrke och en jämlik skola för alla. Men vi tänker inte nöja oss där, utan presenterar nu ytterligare tre reformer för att stärka skolan.

Jönköpings län, liksom riket i stort, står i dag inför en stor lärarbrist. Inom de närmaste åren beräknas det behövas fler lärare än vad som examineras från högskola och universitet. För att möta det behovet föreslår vi en utbyggd lärar- och förskollärarutbildning med 3 600 platser, fullt utbyggd 2021. Samtidigt arbetar regeringen med att stärka läraryrkets attraktivitet för att locka tillbaka de personer som läst en lärarutbildning men sedan lämnat skolans värld.

Den andra är att den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar en särskild lässatsning. Under paraplyet ”Hela Sverige läser med barnen” samlas skola, kultur och föreningsliv för läsfrämjande insatser. På tio år har Sverige rasat från femte till 20:e plats när läsförståelse mäts. Det drabbar hela skolgången. Som ett led i att stärka läsningens status kommer därför regeringen benämna och stärka höstlovet som ett läslov.

För att fler elever ska få behörighet att söka till gymnasiet kommer också huvudmännen bli skyldiga att anordna lovskola för de elever i åttan och nian som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för betyget E. I ett läge där allt fler saknar behörighet till gymnasiet är detta en viktig reform. Erfarenhet visar att lovskola utgör ett viktigt komplement och ger bättre förutsättningar att nå godkända betyg.

Vi socialdemokrater är redo att göra de förändringar som krävs för att alla barn och unga ska få den skolgång de har rätt till. Så utvecklar vi den svenska modellen.

Thomas Strand (S)

Riksdagsledamot från Vaggeryd

1 KOMMENTAR

  1. För att vända resultaten borde det istället satsas på en bra ARBETSMILJÖ för både elever och lärare. Som det ser ut nu med undermåliga lokaler, ökat antal elever i varje klass, ökad administration för lärare och orimliga arbetsförhållanden så kommer ingen att vilja bli lärare. Redan nu har man svårt att fylla utbildningsplatserna. Och vem ska egentligen jobba på lovskolan när det är lärarbrist redan idag?

LÄMNA ETT SVAR