Oppositionen kritisk mot budgetbeslutet

0

Budgetdebatten i juni kastade sin skugga över både den allmänpolitiska debatten med kommunfullmäktige och de val som gjordes därefter.
Oppositionen vädrade vid ett flertal tillfällen  missnöje med hur saker och ting sköttes för två månader sedan. Framför allt gällde kritiken själva beslutsprocessen vid det viktiga junimötet.

jan-Olof Svedberg (SD)
jan-Olof Svedberg (SD)

Allra längst gick faktiskt (SD):s gruppledare Jan-Olof Svedberg som dels hade interpellerat i frågan, dels inför valproceduren menade att vissa beslut som togs i klump den 27 juni borde tas om, bland annat det om skatten. Men kommunallagen tillåter inte det.
Svedberg menade att beslutsordningen vid kommunfullmäktigemötet i juni istället borde följt de riktlinjer som användes i kommunstyrelsen. Han ansåg också att (S)-gruppen för lättvindigt avblåst alla tankar på strid.
– I kommunstyrelsen var frågan om budgetbeslutens hantering tydligt uppställd med 18 punkter. Det borde varit samma sak med handlingarna i kommunfullmäktige. Vi blev lite småchockade över detta och blev handlingsförlamade, annars hade vi protesterat.

Kenth Williamsson (S)
Kenth Williamsson (S)

Kenth Williamsson (S)  ansåg ärendet odemokratiskt skött och hanteringen av en rad beslut i klump innebar att frågan om skatten därför aldrig kom upp till ”separat” behandling.
– Vår ståndpunkt är att det varken var bra eller juste. Det är aldrig bra när en majoritet reserverar sig mot ett budgetbeslut.
Gert Jonsson (M) konstaterade att det som skedde var olyckligt.
– Jag vill inte kritisera kommunfullmäktiges presidium, men detta kan vi göra bättre. Det blir dock hopplöst att diskutera sakpolitik om vi hamnar i procedurfrågor.

Christer Holmgren (M)
Christer Holmgren (M)

Kommunfullmäktiges ordförande Christer Holmgren (M) underströk att det inte var avsikten från hans sida att genomföra beslutsprocessen så att det uppfattades som odemokratiskt:
– Det var heller inte fråga om taktik från min sidan utan ett försök att förenkla själva beslutsordningen eftersom det var ett mycket stort antal förslag med 14 beslutspunkter att hålla isär, klargjorde han.
– Men jag har lärt mig av detta, jag ska följa det som sagts i kväll om mer samarbete innan vi går till beslutsärenden. Jag är ordförande för hela kommunfullmäktige och tar till mig kritiken från (SD) och (S). Beslutsordningen ska vara bättre förankrad i fortsättningen.

Roger Ödebrink (S).
Roger Ödebrink (S).

Roger Ödebrink (S) konstaterade att ”ibland är det som Allan Ragnarsson säger, man får på moppe. Det är inga problem när det sker på rätt sätt men vi upplever att det inte var så i detta fallet. Men det som är gjort är gjort, ett beslut är ett beslut. Skattesatsen kommer dessutom tillbaka längre fram”.
Som representerat för (S) i valberedningen berättade Ödebrink att man i partigruppen haft ingående diskussioner hur man skulle agera när det blev dags att ta itu med valen.
– Vi känner oss inte trygga och nöjda med den styrning som varit.( S) deltog inte i besluten i valberedningen och gjorde en protokollsanteckning om det. Vi har inte lagt något eget förslag men kände att en markering måste göras. Vi har dock inga dubier kring de föreslagna namnen, det är inte det det handlar om.
Någon protokollsanteckning gjordes dock inte på fullmäktigemötet från (S):

 

LÄMNA ETT SVAR