Kenth svarar Gert

2

Kenth Williamsson (S) svarar Gert Jonsson (M) angående samarbete krävs för beslut,

Gert avslutar sitt svar på vårt debattinlägg med att säga ”tomma tunnor skramlar mest” men vi kan konstatera att det tagit väldigt lång tid vilket går att kontrollera i protokoll.

Socialförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att beskriva sitt behov inför ett nytt boende för äldre i den södra kommundelen tidigare under mandatperioden vilket kommunstyrelsen har efterlyst. Detta vet Gert eftersom han var ordförande i nämnden. Enligt Vsbo har vi även fått rapporter om att man velat diskutera detta men det har varit svårt att få till möten. Planen för området är inte klar även om ärendet var uppe för diskussion förra mandatperioden.

När det gäller Högstadieskola i Vaggeryd så har ett enigt KSAU gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en plan för en ny högstadieskola vid Fenix. Eftersom arbetsutskottet var enigt gäller detta men inget har hänt.

När det gäller kosten så kan vi konstatera att vi avsatte pengar i budgeten för detta vilket inte femklövern gjorde dessutom ville man sänka målet för ekologisk kost. Ärendet diskuterades under punkten kommunfullmäktiges övergripande mål.

När det gäller kostorganisationen så diskuterades detta väldigt mycket och inför valet 2014 fattade man beslut i detta ärende. Sedan dess har inget hänt och nu är det snart 2017. Detta vet naturligtvis Gert eftersom han var ordförande i nämnden. De flesta minns säkert det stora engagemanget inte minst bland pensionärerna i denna fråga.

Vi kan konstatera att det har tagit tid och det som behövs är mer av samarbete inte mindre. Vi hoppas att femklövern tar till sig detta så att vi kan fatta en rad viktiga beslut för kommunens bästa!

Kenth Williamsson (S)

Kenth Williamsson
Kenth Williamsson

2 KOMMENTARER

  1. Att det inte händer något är väl för att det är den södra delen . Svara med att tomma tunnor skramlar mest visar förakt det tycker jag inte hör hemma i en debatt .

  2. En fråga med anledning av placeringen av högstadiet:
    Den 20 januari 2016 paragraf 16, FÖRESLOG ksau att ks skulle ge miljö- och byggnämnden ett planuppdrag.
    Har ks gjort det? Det borde du väl känna till i så fall Kenth?

LÄMNA ETT SVAR