Sjukhuset gjorde fel vid fraktur

0

En person fick i samband med en olyckshändelse en fraktur vid ena handleden. Bedömningen vid Värnamo sjukhus blev att frakturen inte skulle opereras. Efter tilltagande värk i handleden gjordes dock bedömningen att frakturen krävde operation. I efterhand konstateras att handleden borde ha opererats i ett tidigare skede.

Region Jönköpings län har nu anmält det inträffade enligt lex Maria som fördröjd handledsoperation.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

LÄMNA ETT SVAR