”Vi stoppar inte bygget i Bondstorp”

1

Förra veckan berättade vi att ombyggnaden av Bondstorps skola kommer att bli betydligt dyrare än vad som beräknats. Det beskedet vållade debatt när kommunstyrelsens arbetsutskott samlades till septembersammanträde.
Anledningen är att i den plan som antogs i juni talades det om en kostnad på 3,4 miljoner kronor. Men sedan dess har projektet vuxit i både omfång och kostnader.

Den nya prislappen ligger på sex miljoner kronor, det vill säga en fördyring med uppåt 80 procent.
– Vi stoppar inte bygget trots att vi är förvånade över vad som hänt. När vi tar ett beslut i juni på 3,4 miljoner kan det inte kosta sex miljoner i september.  Så kan vi inte ha det säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).
Fastighetschef Georg Theodoridis beskrev hur detta kunnat ske. Den ursprungliga kalkylen baserades på en utbyggnad av skolan på 100 till 120 kvadratmeter. Men det förslag som barn- och utbildningsnämnden lämnat kommer upp i dubbla ytan.

”Nu är det inte längre bara fråga om att bara bygga till skolan. Tillsammans med arkitekten har man lagt till byggnader, ”uteateljé cirka 17 kvadratmeter”, ”Vila i vagn cirka 14 kvadratmeter” och en stor altan cirka 50 kvadratmeter som är avsedd för förskolan. Dessutom har skoldelen växt från 100-120 kvadratmeter till 146 kvadratmeter.”
Gert Jonsson berättar att kommunstyrelsens arbetsutskott har bett barn- och utbildningsnämnden beskriva hur projektet ska finansieras. Han konstaterar att barn- och utbildning får ta det ekonomiska ansvaret för vad som skett.
Alternativen är en självfinansiering inom nämndens ram, höjd hyra eller en tilläggsbudget på beloppet. Det finns flera alternativ men på något sätt får nämnden alltså betala merkostnaden.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR