Götaströms järnbruk

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg berättar om Götaströms järnbruk.

Götaströms järnbruk

Götaströms järnbruk, 220 års historia mellan åren 1689 till 1896, en natur- och kulturkrönika i två bilder om en bildjämförelse från ungefär samma punkt i terrängen men med många års mellanrum.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, de första dagarna i oktober anno 2016.

 

img_2939-fore-den-stora-branden-vid-mangardsbyggnaden-1888

Det är förmodligen enda gången på mycket länge som vi kan njuta av 1600-talets järnbruk vid Götaström norr om Skillingaryd.

Historien börjar redan år 1672 vid Götafors i nuvarande Vaggeryd, men år 1688 monterades hammare och andra nödvändiga ting helt sonika ner och flyttades den till en plats fem kilometer nedströms Lagan, till dagens Götaström.

Götaströms bruk anlades sålunda år 1689 på skatterusthållets Bohults ägor sedan det flyttats från Götafors år 1688.

Med flyttningen följde det nödvändiga statliga tillståndet eller privilegiet från år 1672 som först gällde för Götafors och alltså först senare för Götaström.

Privilegiet bekräftades åter av Bergskollegium år 1690, men nu gällde det för Götaström.

Götafors fick till slut sitt statliga igångsättningstillstånd år 1692 och då hade man där byggt både hammare och masugn, tillståndet kom så att säga i efterhand.

Vid Götaströms järnbruk fanns dock aldrig någon masugn utan bara två stångjärnshammare.

Synonymt med namnen Götafors och Götaström användes också beteckningarna Norra bruk respektive Södra bruk.

Götaström kallades ibland också för Bohulta hammare.
img_8537-sondagen-den-2-oktober-2016

Läs hela historien genom att besöka länken nedan som visar min krönika från år 2008, här kan man också se hur området såg ut då med byggnader, vattenhjul och dammvall.

Den fina modellen gjordes av en klass vid Fågelforsskolan under ledning av läraren Bo Stråth och finns ännu att beskåda vid Skillingaryds hembygdspark. Eleverna har genom tidens försorg hunnit bli dryga 50 år gamla.

När man sedan besöker området i fält kan man kanske lite bättre förstå hur det såg ut på platsen för länge sedan.

http://gamla.gamla2016.skillingaryd.nu/Natur/2008/gotastrom.080710.html

LÄMNA ETT SVAR