Stillsam debatt om delårsbokslutet

0

Det gjordes ganska många inlägg när kommunfullmäktige diskuterade delårsbokslutet. Men debatten genomfördes ändå i en ganska avspänd atmosfär eftersom för de första åtta månaderna på 15 miljoner entydigt pekar på ett bra bokslut för helåret 2016 på över 20 miljoner kronor.
Meningarna gick dock isär om vems förtjänsten för dessa goda siffror var.
Som sig bör var kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) först ut med genomgång av den kommunala verksamhetens måluppfyllelse. Han fann sammanfattningsvis att det mesta var gott och att Femklövern skött sina kort väl:
– Efter endast två månader som kommunstyrelsens ordförande ska jag vara sparsam med kategoriska bedömningar. Men detta är ändå ett godkänt resultat eftersom flera viktiga mål uppnås, menade han.
– Vi klarar balanskravet, prognosen på soliditeten pekar på 34 procent efter att ha varit nere under 30 för några år sedan. Vi är på rätt väg, inte minst inför de stora investeringar som stundar 2017. Vi måste dock bli ännu starkare.

Gert Jonsson ville också se ett halvårsbokslut för årets sex första månader istället för som nu ett delårsbokslut efter åtta månader. Ett halvårsbokslut skulle enligt kommunalrådet ge ökat handlingsutrymme för kommunledningen.
Kommunalrådet i opposition, Kenth Williamsson (S) menar att det goda delårsbokslutet för de åtta första månaderna inte riktigt håller för en närmare granskning:
– Tittar man noga ser man att resultatet främst är följden av de kraftigt ökade intäkterna från staten. Mellan 2013 och 2014 har de ökat med med åtta miljoner, mellan 2014 och 2015 med 33 miljoner och mellan 2015 och 2016 med 58 miljoner. Detta är alltså resultatet av regeringsskiftet. Dessutom har det tillkommit elva miljoner för de ensamkommande barnen samt 4,5 miljoner för flyktingar med särskilda behov. Tar man bort detta ser man att resultatet inte är så bra som det ser ut.
Roger Ödebrink (S) följde upp med att gratulera Gert Jonsson och Femklövern ”som får styra med en (S)-regering, samma tur hade inte vi när styrde kommunen med Alliansregering. Då regnade det inte precis manna över oss.”
Han var också kritisk mot hanteringen av skolans lokalfråga och den långa kön till förskolan.
– Vi har varit oerhört kritiska mot förra kommunalrådet för att man inte har kommit till skott. Ska vi uppnå målen måste man ta tag i detta och det rejält.
De båda nämndordförandena, Ewa Magnusson (L)  för kultur- och fritid och Jenny Larsen (KD) för barn- och utbildningsnämnden, var båda nöjda liksom Ulf Abrahamsson (C). Han beskrev resultatet som hyggligt men var inte nöjd med formerna för redovisning av måluppfyllelsen vilken sker i färger. Dessutom är målen många, närmare 1 000, vilket gör det svårt att hänga med.
(SD):s gruppledare Jan-Olof Svedberg menade att ”det i min värld var ett dåligt bokslut” och att det finns förklaringar till statsmaktens generositet:
– Om man tar bort statsbidragen för ensamkommande barn ser det inte så bra ut, jag kan tänka mig att staten har ökat upplåningen ordentligt för att kunna göra detta, menade han.
Svedberg menade också att det kunde vara klokt att prioritera skolor och bostäder på bekostnad av fortsatt strävan mot befolkningsökning för att så att säga komma ifatt.

LÄMNA ETT SVAR