Bra medborgarförslag – ändå avslag

0

Åtskilliga medborgarförslag får av politikerna det bästa betyg man kan tänka sig men avslås ändå. Så var fallet med Göran Lemkes medborgarförslag om sophantering.
Lemke berättade i förslaget som lämnades i maj i år hur den entreprenör som ansvarar för tömning av sopkärlen skulle kunna få ett enklare jobb:
”Dessa lastbilar kör först in på gatan och därefter vänder den för att tömma kärlen på motsvarande sida av villagatan.
Jag föreslår följande att vid hämtning och tömning av sopkärlen ska exempelvis udda gatunummer placera kärlet på motsvarande sida av gatan. Entreprenören skulle då endast behöva köra åt ett håll, naturligtvis måste det till en viss ändring av körsträckan. Miljön och slitaget på vägnät skull avsevärt förbättras med denna 50 procent kortare körsträcka samtidigt blir trafikmiljön tryggare och säkrare”.
Det låter vettigt. Men resultatet i kommunfullmäktige blev ändå avslag.
Tekniska utskottets ordförande Per-Olof Toftgård (C) förklarade avslaget med att den nuvarande renhållningsförordningen är satt under omprövning. Ett nytt sätt att arbeta med hushållens avfall är just på gång att utredas och utvecklas inom ramen för det kommunförbund som GGVV-kommunerna ska utveckla.
– Ett väldigt gott syfte, men vi kan inte göra någon sådan förändring just nu, förklarade Toftgård.
Stig-Göran Hultsbo talade för Miljöpartiet:
– Det är en mycket bra tanke i motionen som vi ska ta åt oss när nu renhållningsförordningen ska förändras. Den kan leda till en bättre lämningskultur.

LÄMNA ETT SVAR