Oförändrad arbetslöshet i kommunen

0

Arbetslösheten i Vaggeryds kommun ligger kvar på 345 personer eller 5,2 procent. Det är lika många som för en månad sedan och ungefär samma siffra som i april.  Ser man i ett längre perspektiv har antalet arbetslösa dock minskat med sex personer på ett år eller 1,7 procent.
Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18 till 24 år minskade däremot något. 61 ungdomar är nu utan arbete mot 63 förra månaden och mot 73 för ett år sedan.I procent räknat är minskningen 16,4 procent.
Ungefär hälften av de arbetslösa är födda utrikes, det vill säga 170 personer, vilket är oförändrat jämfört med en månad sedan. Därmed är vi tillbaka vid samma siffra som för ett år sedan då 171 utrikesfödda stod utan jobb.

LÄMNA ETT SVAR