Räkna med försenad byggstart på Tor-området

0
Nästan mitti centrum har Vaggeryd fått en liten sandöken. Frågan är hur länge den kommer att finnas kvar.
Nästan mitt i centrum har Vaggeryd fått en liten sandöken. Frågan är hur länge den kommer att finnas kvar.

Marksaneringen på det framtida bostadsområdet Tor i Vaggeryd är avslutat. Där industribyggnaderna en gång låg tätt breder numera en mindre sandöken ut sig. Frågan är hur länge det kommer att se ut så. Risken är uppenbar att det kommer att ta tid innan VSBo-ordföranden Stig-Göran Hultsbo (MP) kan ta det symboliska första spadtaget för den första byggetappen.

Hultsbo hoppas att det ska kunna ske under första halvan av 2017. Då har det gått tio år sedan det kommunala bostadsbolaget köpte in markområdet.
Men frågan är om  inte byggstarten kommer att dröja längre än så innan det är dags att sätta spaden i jorden.
I veckan går nämligen tiden ut för den som har synpunkter på det detaljplaneförslag som miljö- och byggnämnden har godkänt.

I skrivande stund  har ett överklagande till högre instans lämnats in till miljö- och byggkontoret. Det pekar i sin tur på en starkt försenad byggstart med x antal månader. Det är synnerligen tveksamt om arbetet på den första byggetappen kommer att ske före årsskiftet 2017-18.

I väntan på klartecken rullar förberedelsearbetet på.

– Tanken är att vi ska kontakta olika byggbolag och bjuda in dem att lämna förslag på utformningen av de två första husen. Tanken är att området med sina byggnader ska få en gemensam struktur och karaktär, säger Hultsbo.
– Klart är att vi ska bygga en åttavåningsbyggnad och en sexvåningsbyggnad på den del av området som ligger närmast centrum. Det handlar i den första etappen om 40 hyresrätter i form av trygghetsboende och ytterligare 20 traditionella hyresrätter.

Tor-projektet är planerat för sammanlagt 160 lägenheter. Om första spadtaget för första etappen är svår att pricka in gäller det i än högre grad de två följande etapperna.
– Fortsättningen får ske pö om pö. Vi måste få de lägenheter vi skapar i den första etappen uthyrda innan vi går vidare med nästa etapp eftersom vi inte kan ta risken att stå med många tomma lägenheter, understryker Hultsbo.

En annan faktor är förstås byggpriserna på en het byggmarknad. De nu inflyttningsklara  16 lägenheterna i det nya Liljedal-huset kostar strax under 30 miljoner. Om vi använder tumregeln att en lägenhet kostar två miljoner skulle det innebära en kostnad på runt 120 miljoner kronor för den inledande Tor-etappen. När den nu startar.

LÄMNA ETT SVAR