36 fler barn än beräknat i förskolan

0

Barn- och utbildningsnämndens så kallade volymkompensation har rört till begreppen kring kommunens största nämnd. Det innebär att barn- och utbildningsverksamheten ska kompenseras för ökad barn- och elevantal utöver budgeten, så kallad volymkompensation.
I år har den kommunala förskolan hittills omfattat 788 barn vilket är 36 fler än budgeten som gissade på 752 barn. För detta ska nu barn- och utbildningsnämnden kompenseras. Merkostnaden beräknas till 80 000 kronor per barn eller 2,9 miljoner.

Problemet med volymkompensationen har varit eftersläpningen. Så sent som i det tryckta kommunala bokslutet för 2015 är inte eftersläpningen kompenserad. Det innebär en redovisning av ett minusresultat när verksamheten i själva verket gjorde ett litet överskott mot budget.
Men enligt nämndordföranden Jenny Larsen (KD) ska detta problem nu vara ur världen. Volymkompensationen ska ske innan året är slut, inte i april. Jenny Larsen räknar med att 2016 ska generera ett hyfsat stort överskott. I kommunens budget för 2016 omfattar barn- och utbildning hela 338 miljoner kronor.

LÄMNA ETT SVAR