Ny förskolegrupp på Torsbo efter nyår

0

Trycket på förskolan är fortfarande stort i Vaggeryds kommun. Antalet köbarn inom förskolan är idag lika stort som det brukar vara fram på senvåren vilket naturligtvis oroar barn- och utbildningsnämndens politiker samtidigt som de gläds åt kommunens attraktivitet. Anledningen är förstås den betydande inflyttningen, främst i norra delen av kommunen. Men även övriga delar av kommunen upplever ett visst tryck, inte minst i Hok-området.
Åtgärder är dock vidtagna för att möta anstormningen till förskolan.
– Vi öppnar åter paviljongen norr om Fenix som varit stängd under hösten, berättar nämndordföranden Jenny Larsen.
– Vi har lyckats rekrytera personal som kommer att finnas på plats den 16 januari för att ta emot en småbarnsgrupp. Det kräver dock visa ombyggnader, bland annat för skötbord, av byggnaden.

LÄMNA ETT SVAR