Nya förskolan i Vaggeryd dyrare än beräknat

4

Den nya förskola som ska byggas i Vaggeryd invid Södra park-bron blir dyrare än beräknat. Prislappen för den nya förskolan är beräknad till 24 miljoner kronor.

I skolans lokalplan är 15 miljoner kronor avsatt till projektet, i linje med tumregeln fem miljoner kronor för varje ny avdelning. Men den ramen spricker alltså. Med tanke på diskussionerna kring konstnadsfördyringen för skolan i Bondstorp är det anmärkningsvärt.

Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen (KD) framhåller att man inte kan blunda för befolkningsutvecklingen samtidigt som hon försäkrar att projektet trots allt kommer att rymmas inom lokalplanens ekonomiska ram där det alltså måste bli omfördelningar. En sådan är att förskolan lämnar Fenix huvudbyggnad i vars norra del det finns en förskola sedan något år.
– Man kan inte se statiskt på en fråga när omvärlden förändras, menar hon.
– Det handlar om att få plats för 60 barn vilket är fler än vi tidigare beräknat. Men också om att det beräknas blir två miljoner dyrare att bygga den nya förskolan eftersom det finns en bergkulle på tomten vilket innebär en hel del extra markarbeten, säger Jenny Larsen.
Den nya förskolan vid Södra Park-bron får dessutom en del centrala funktioner som inte finns på andra förskolor, bland annat administrativt centrum för förskolan samt möjligheter till övernattning för barn.
Byggstarten är beräknad till någon gång under 2017.

Johnny Johansson vid barn- och utbildningsförvaltningen delger sina synpunkter då han menar att bilden ovan inte stämmer helt:
– Förskolan blir inte dyrare utan får bland annat en större omfattning.
Han sammanfattar:
1. Kapacitet för fler barn.
2. Förbered och utökad yta för ”nattis”
3. Förskolans administration flyttas ut från Fenix tiil nya förskolan.
4. Troligtvis är det ett högre kostnadsläge idag än när budgetberedningen avsatte 5 miljoner kronor/avdelning.
5. Återställa förskolan på Fenix till gymnasieskola.

– I övrigt redovisas också de besparingar som kommunen gjort genom att effektivt använda Fenix lokaler till förskola under en period när elevantalet på Fenix varit lågt, noterar Johnny.

 

Idag är det blivande förskoleområdet tämligen igenvuxet. Till höger Södra park-bron.
Idag är det blivande förskoleområdet tämligen igenvuxet. Till höger Södra park-bron. Foto från maj 2016.

4 KOMMENTARER

  1. Märkligt att man väljer en sådan tomt när det finns gott om lättbebyggd sandmark överallt i samhället. Kan det bero på att det är sköj att rulla andras pengar?

  2. Jag förstår inte riktigt varför det inte gjorts något åt detta tidigare. Det är inte en nyhet att det föds barn och flyttar in nya familjer som har barn. Bygg nu! Det är katastrof!!!

    Det är inte konstigt att personalen som jobbar inom barnomsorgen i Vaggeryds Kommun känner sig nedprioriterade när de ska behöva gå i nedgångna lokaler och dålig miljö, för att inte tala om trångbott! Alla kämpar varje dag för att barnen ska få det bra! Vad ger ni tillbaka?? INGENTING! Skärpning politikerna i Vaggeryds kommun! Det som händer är ju precis det ni vill ska hända! Vi blir fler och kommunen växer! Men då måste det ges möjlighet till det! Inte konstigt att personal söker sig till andra kommuner!

LÄMNA ETT SVAR