Debatt: Privatisera inte våra kök!

4

Peter Fransson (S) debatterar:

På måndag behandlar kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun en motion kring trygghetsboende och särskilt boende på före detta mejeritomten i Skillingaryd. Arbetsnamnet är Mejeriet och en av beslutspunkterna handlar om maten. Det står i förslaget att ”någon form av restaurangverksamhet kan drivas i annan regi än kommunen”.

Socialnämnden organiserar sig redan för att producera fler portioner i köket på Furugården i Vaggeryd och ytterligare ett kök. Då Sörgårdens gamla kök skulle behöva rustas upp för flera miljoner är den rimligaste lösningen att maten lagas i ett helt nytt kök på Mejeriet.

Även andra än de som bor på Mejeriet bör kunna äta där. Den ordningen har vi på Furugården redan idag. Men med en så central placering i Skillingaryd kan det uppstå konkurrens mellan den verksamheten och övriga näringsidkare. Politiker från femklövern (M+KD+C+L+MP) vill att det istället etableras en publik restaurang i privat regi, som dessutom lagar maten till de boende.

Maten till de äldre bör vara likvärdig i hela kommunen. Det gäller alltifrån smakupplevelsen och näringsinnehållet till hur mycket vi betalar för den. Men efter att man upphandlat en krögare till Mejeriet blir dennes prisuträkning en måttstock för vad maten får kosta i resten av kommunen. Det är inte rimligt och det kommer knappast att bli billigare.

Det har oss veterligt inte förts någon dialog med övriga näringsidkare om Femklöverns planer på att skapa en restaurang med tillhörande arrendator. Det har heller inte gjorts någon marknadsundersökning som visar om det finns utrymme för ytterligare ett matställe i Skillingaryd. Får man alls några anbud på att driva en publik restaurang, där verksamheten till stor del styrs av kommunens dietist och vilka behoven är på ett äldreboende?

Av ovanstående skäl menar vi att all matlagning till vård och omsorg i Vaggeryds kommun ska drivas genom den egna verksamheten, även i fortsättningen. Öppna gärna matsalen på Mejeriet för äldre och anhöriga, men placera den längre in i huskroppen och gör den inte till en publik restaurang.

Peter Fransson (S)

Vice ordförande i socialnämnden, Vaggeryds kommun

Peter Fransson (S), vice ordförande i socialnämnden.
Peter Fransson (S), vice ordförande i socialnämnden.

4 KOMMENTARER

 1. Varför ska pensionärer betala 80 kr eller mera för en lunch som idag kostar 53 kr på Furugården eller Jupiter.
  Nej låt kommunens mathållning förbli i kommunal regi och låt Skillingaryds krögare leva i frid utan konkurrens av Omsorgsboendets kostchef. invånarna i Skillingaryd äter väl inte fler än lunch om dagen bara för att det skapas fler matställen på stora gatan . Nä låt förnuftet råda, kommunalt ansvar ska vara i kommunal regi.

 2. Bäste Inger
  De äldreboende skall givetvis ha samma prisbild som tidigare, ingen har nämnt något annat. Det är väl onödigt att komma med skrämselsiffror som inte har någon relevans. I Jönköping på äldreboenden ligger priset för boende på 42 kr och för externa besökare 78 kr. Förmodar att det är något liknande här.

  När det gäller Peters debattartikel så hänvisas det till motionen där det står ”kan drivas”, vilket betyder att vi skall öppna för den möjligheten. Vill någon entreprenör driva en sådan restaurang, då skall denne också ges möjligheten till det.
  Konkurrens är en av grundstenarna för utveckling. Är fullt införstådd med att vänsterblocket är för stagnation, att vikten av likvärdig mat ges till alla. Det är tydligen att häda att föreslå en köksmästare att utveckla menyer som tilltalar kunderna. Jag tycker faktiskt att våra äldre skall äta näringsrik och GOD mat.
  När det gäller konkurrensen av kunder, då vänder man sig till ett kundsegment som inte i normala fall går ”ut o äter”. Likaså så är externa besökare väldigt få som besöker denna typ av restaurang. Se Furugården eller äldreboenden i Jkpg.
  Nej, det är riktigt att det inte förts någon formell dialog med restaurangnäringen i Vaggeryds Kommun, däremot informella. Det finns ett intresse att få vara med att utveckla kvalitetsnivån, även inom nuvarande kostnadsnivå. Det blir per automatik inte högre priser på maten, utan den prisbilden kan kommunen styra i upphandlingen.
  Låt oss våga se positivt på en utveckling som förbättrar den dagliga tillvaron för de äldre. En kökschef vet likaväl som en Kommunalanställd Dietist vad de äldre behöver, skillnaden är att de också äter upp maten som tillagas med känsla.

  Pelle Philip (C)
  Ledamot i SOC au

 3. Märklig linje från S-politikerna i Socialnämnden. Så sent som september i år så godkändes det en upphandling av lunchlådor till de som har hemtjänst.
  Hur kommer det sig att mat till äldre i hemtjänsten mycket väl kan produceras i annan regi än kommunen. Men att producera mat till äldre i boenden är en omöjlighet om den inte produceras av kommunen.
  Bra och god mat till äldre är en av våra viktigaste frågor. Därför bör fler aktörer tillåtas producera i syfte att höja kvaliteten och valfriheten.

 4. Gert, du vet lika väl som jag att det är en helt annan process att göra matlådor. Förvaltningen orkar inte dra igång det också parallellt med det stora förändringsarbetet. Självklart ska vi göra matlådorna i egen regi längre fram.

LÄMNA ETT SVAR