Principdebatt om privat välfärd kontra kommunal

0

Det var inte lätt för de 30 åhörarna i Folkets Hus i Vaggeryd att hänga med i den principdebatt som till slut ledde fram till att skyndsamt starta processen för att skapa ett nytt trygghetsboende i Skillingaryd.

Jan-Olof Svedberg (SD) gjorde sig nog till tolk för mångas mening när han konstaterade att ”han inte blivit klokare” av det som sagts.
I mycket kom ordfäktningen att handla om konkurrensutsatt äldrevård kontra kommunal äldrevård. Men av denna privatiseringsfråga fanns det faktiskt inte så många spår av i det beslut som senare togs.
Det konstaterade också Pelle Philip (C) som tillsammans med Ulf Abrahamsson (C) skrivit den motion som låg till grund för ärendet.
– Jag hade förväntat mig mer eftersom vi hade större visioner än så, erkände Pelle Philip som i sitt ursprungliga förslag ville att hela äldreboendesatsningen i Skillingaryd skulle  konkurrensutsättas, eller åtminstone analyseras ur ”konkurrenssynvinkel”.
Tanken bakom motionen var framför allt att ”Bjuda in externa entreprenörer/aktörer till att deltaga i byggnation samt drift av verksamhet” och att objektivt analysera de ekonomiska, kvalitativa konsekvenserna, samt värdet av ökad valfrihet.”
Detta ska jämföras med det principiella beslut som fattades efter debatten och voteringen med följande formulering:
Någon form av restaurangverksamhet kan drivas i annan regi än kommunen.
Det bidde alltså inte mycket mer än en tumme av det hela.
Det var med andra ord så, som Kenth Williamsson konstaterade, att motionen rent principielllt var mycket större än det svar som till slut gavs.
Men de båda centerpartistiska motionärerna fick i alla fall byta åsikter med sina forna koalitionskollegor från förra mandatperioden under en lång stund. Debatten handlade om   privat vård kontra kommunal med Annelie Borgström och Kenth Williamsson på (S)-sidan och med Pelle Philip och Ulf Abrahamsson som motståndare.
Men Gert Jonsson (M) menade att restaurangfråga och dess driftformer var viktig eftersom själva måltiden spelar så stor roll på äldreboende som något av dagens höjdpunkt. Den kommer dessutom att vara öppen för alla.
– Matsalen på äldreboende blir en helt ny verksamhet. När nu socialnämnden står i begrepp att laga mat är det alltså helt rätt tillfälle att börja här och nu. Samtidigt har vi ju kommunfullmäktiges övergripande mål där det står att mångfalden kan utvecklas. Det är ju en liten del av det vi svarar på när det gäller driftformen även om vi inte når ända fram, tillade Gert Jonsson.
Vad sedan övriga entreprenörer som driver matställen i Skillingaryd anser om att konkurrensen om kunderna i landets restarangtätaste tätort ytterligare intensifieras, rådde det totalt delade meningar om.
Kommunalrådet emeritus Berry Lilja (S) konstaterade att Femklövern ”backar in i den här framtidsfrågan”.
– Jag gläds över en sak, punkt 1 där man talar om att skyndsamt starta processen. Jag är förvånad över att det inte hänt något i den här frågan på flera år, slog han fast.
– Detta är en viktig fråga för hela skillingarydsområdet. Det  var därför vi gav ett uppdrag om att en detaljplan skulle tas fram. Men någon sådan detaljplan finns ännu inte, det finns ingen lokalplan, ingen skissritning, nej, det finns egentligen inget. Men när man ska öppna restaurang är man klar utan att ha diskuterat med några restauratörer. Det är ett märkligt sätt att inleda processen på.

– Nej, ta fram en detaljplan, för det vet vi alla hur lång tid det kan ta, upp till två år.

LÄMNA ETT SVAR