Fartkameror och sänkt fartgräns genom Svenarum

0
tung trafik förbi Svenarums kyrka, en vanlig syn ofta i hög fart.
Tung trafik förbi Svenarums kyrka, en vanlig syn ofta i hög fart.

Trafikverket vill sänka hastigheten på riksväg 30 på flera platser, bland annat genom Svenarum. Ny fartgräns genom kyrkbyn blir 60 kilometer i timmen istället för 70 kilometer i timmen som gäller idag. Dessutom får vägen fartkameror på 30 platser i länet under 2017 och 2018.
Bashastigheten sänks på väg 30 med tio kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen.
Så här skriver trafikverket om Svenarum och trafiksituationen där:
”Svenarum har idag en cirka en kilometer lång hastighetsbegränsning till 70 kilometer/timmen … Utmed denna sträcka finns ett antal korsningar, anslutningar, direktutfarter samt målpunkter för oskyddade trafikanter (kyrka, skola och hållplatser). Det finns även gångpassager med hastighetsdämpande åtgärder.
Vid en samlad bedömning anser vi att vägens plan- och profilstandard, utformning, korsningar, anslutningar, direktutfarter samt målpunkter för oskyddade trafikanter motiverar en hastighetssänkning till 60 kilometer i timmen. Sträckan med sänkt hastighet kan göras något kortare i söder, jämfört med befintlig.
Skrivningen mynnar ut i ett förslag om hastighetsbegränsning på väg 30 till 60 kilometer i timmen mellan 220 meter söder om väg 812 och 310 meter norr om väg 816.

Tilläggas kan att den som idag kör 70 kilometer genom Svenarum riskerar att ses som en bromskloss i trafikfloden…
Genom Hok är farten i dag begränsad till 50 kilometer i timmen. Genom sänkningen av bashastigheten bedömer trafikverket att nedtrappningen till 50 via 70 kilometer norr och söder om tätorten kan tas bort och ersättas med ”förberedande upplysning” 200 meter om hastighetsbegränsningen i Hok.
I och med att bashastigheten sänks bedömer Trafikverket också att fartbegränsningen vid Hoks herrgård till 70 kilometer kan tas bort.

LÄMNA ETT SVAR