Snart kan man bygga på Illern-tomten

3

I Vaggeryd kommer överklagandet av Tor-projekt att innebära en betydande försening. Men i Skillingaryd kan bostadsbyggandet i kvarteret Illern komma igång ganska snart.
Miljö- och byggnämnden beslöt i går kväll att ta upprättad samrådsredogörelse som sin egen, göra de ändringar som föreslås och därefter skicka ut detaljplanen för granskning.
– Vi har haft samrådet och fått in synpunkter och kan nu gå vidare. Det företag som ska bygga på fastigheten är angeläget om att komma igång, berättar nämndordförande Johnny Wackt (KD).
Planens syfte är ”att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder med maximalt tre våningar på kvarteret Illern i Skillingaryds tätort”. Just antalet våningar var den del i förslaget som det lämnades synpunkter på under samrådet.

Tekniska utskottet beslutade  i sitt yttrandet till miljö- och byggnämnden att hänsyn tas till tekniska utskottets kommande revidering av gång- och cykelvägsplan. Där vill man nämligen anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan av Fabriksgatan.

Ungefär så här kan de byggnader se ut som Zenergy vill bygga.
Ungefär så här kan de byggnader se ut som Zenergy vill bygga.

3 KOMMENTARER

  1. På min önskelista ska det vara stora inglasade balkonger som går att möblera för fler än två ser inte så ut på bilderna balkongerna ska ju ersätta den trädgård man har vid villorna Vore ju också trevligt för de på nedre plan att ha direktkontakt med trädgården !

  2. Detta kommer vara modulhus som man sätter ihop, containrar på varandra ungefär, så räkna med att du hör när grannen på tredje våning hostar till och du är på första.

LÄMNA ETT SVAR