Svar från miljö- och bygg om Hallforsrivningen

1

Miljö- och byggnämnden har nu besvarat skrivelsen från Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening med synpunkter och frågor kring nämndens agerande i Hallafors-problematiken. Det gäller framför allt det rivningstillstånd för gården som gavs av nämnden i april.
Följande frågor har nu fått svar i tre fall av fyra. Fråga tre är riktad till kommunstyrelsen.:
• Varför har Byggnadsnämnden tillåtit denna rivning i nuläget? Sista ordet var ej sagt om försäljning av denna avstyckade fastighet öster om häradsvägen, där ingen militär aktivitet förekom! Det var många som ville köpa och bo på denna gård!
Miljö- och bygg: En anmälan enligt Plan- och bygglagen om rivning inkom och den har behandlats enligt gällande lagstiftning.
• Varför har inte den ursprungliga gamla husgrunden (granit) lämnats och den gamla stensatta jordkällaren?
Miljö- och bygg: Frågan vidarebefordras till fortifikationsverket respektive försvarsmakten enligt anmälan är jordkällaren helt i betong.
• Kommer kommunstyrelsen att kräva utlovad försäljning av marken? Utan några förbehåll? Någon militär verksamhet har inte förekommit i byn öster om häradsvägen!
Inget svar från miljö och bygg.
• Hur kommer Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen att agera framgent vad gäller fastigheten Studstorp?
Miljö- och bygg: Studstorp är beläget inom Skillingaryds skjutfält. Studstorp är kulturminne enligt kulturhistorisk utredning för Vaggeryds kommun (1989).

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR