Flyktingmottagningen på Hapimag i full gång

1

I skrivande stund är flyktingmottagningen på  före detta Hapimag i Yxenhaga söder om Svenarum i full gång.
Enligt den information som gavs milj- och byggnämnden i onsdags har man nu tagit emot mellan 150 och 180 personer varav många barn.

För miljö- och byggnämnden innebär detta i första skedet visst utövande av kontrollverksamhet.

– Eftersom anläggningen i Yxenhaga har en avloppsanläggning med tillstånd för max 250 personer måste man hela tiden kunna dokumentera flödet till reningsanläggningen, berättar miljö- och byggnämndens ordförande Johnny Wackt (KD).

På den före detta turistanläggningen finns en infiltrationsanläggning med stor slambssäng med slamavskiljare.
Det företag som driver anläggningen har kontrakt med Migrationsverket om att ta emot max 450 personer.
 Om tillströmningen uppnår sådana tal  under en längre tid kommer man att tvingas improvisera fram lösningar som regelbunden slamtömning med tankbilstransport till reningsverket i Skillingaryd.

Ett annat mera långsiktigt alternativ vore förstås att bygga ut anläggningen ytterligare.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR