Mötte eleverna på hemmaplan

0

Lärare och elever vid Fenix  Kunskapscentrum fixade i går möte med en riksdagsledamot.

Gymnasiesärskolan och språkintroduktionen var hållplatserna när riksdagsledamoten Thomas Strand kom till Fenix på hemorten Vaggeryd.

Under dagen fick han bland annat träffa nyanlända elever och höra deras oro över att eventuellt inte beviljas uppehållstillstånd.

Thomas inledde måndagsmorgonen med att besöka gymnasiesärskolan dit han blivit inbjuden av läraren Mirjam Kinderbäck. Där berättade han om vad det innebär att vara riksdagsledamot och redogjorde också för hur demokratin i Sverige fungerar.

– Vi har pratat om demokrati och vem som styr och bestämmer i Sverige. Därför tänkte jag att det kunde vara roligt för eleverna att bjuda in en riksdagsledamot som kunde berätta hur riksdagsarbetet fungerar, säger Mirjam Kinderbäck.

Thomas tycker att det är värdefullt att då och då göra verksamhetsbesök i hemkommunen.

– Att berätta om det arbetet vi gör i riksdagens är viktigt. Det ökar förståelsen och ger också ett bra tillfälle för att föra fram synpunkter, tankar och idéer som jag kan ta med mig. Eftersom jag sitter i utbildningsutskottet är det också viktigt att se olika skolformer. Gymnasiesärskolan fyller en väldigt viktig funktion, och bidrar till att göra eleverna redo att ta ett jobb och få en egen försörjning, säger Thomas.

Under besöket på Fenix träffade Thomas Strand även nyanlända elever och deras lärare. Nyligen skrev de ett brev till honom och de övriga riksdagsledamöterna i länet där de uttryckte en oro för situationen för de som inte får uppehållstillstånd, och det brevet resulterade i detta möte.

– Jag kände att jag var tvungen att göra något och skrev därför ett brev till våra riksdagsledamöter. Sedan var det flera av mina kollegor som också ville skriva under. Majoriteten av våra elever är afghaner och riskerar att utvisas, och är det några som faktiskt kan förändra situationen är det våra riksdagsledamöter. Jag tror att det väldigt uppskattat av våra elever att Thomas kom hit för att lyssna på dem, säger läraren Karin Jakobson.

– Det finns ett otroligt engagemang bland lärarna som arbetar med de här eleverna, och det kändes viktigt att träffa ungdomarna och lyssna på deras frågor. Med tanke på situationen kändes det också bra att kunna säga att regeringen nu arbetar för att de som kommit hit ska kunna få gå klart sin gymnasieutbildning och kanske även på sikt få ett jobb i Sverige för att på så sätt få stanna kvar. Samtidigt kan jag förstå elevernas oro. Många av dem har kamrater som redan fått lämna kommunen, säger Thomas Strand.

LÄMNA ETT SVAR