S-debatt om bredband

1

Socaildemokraterna Kenth Williamsson och Thomas Strand debatterar bredband.

Satsning på bredband för ökad landsbygdsutveckling

 Behovet av bredband på landsbygden är stort trots ökade möjligheter till stöd i glesbygd. En ökad tillgång till snabbt bredband ger bättre förutsättningar för människor att flytta till och att bo kvar på landsbygden. Det underlättar också för nyetablering av företag och gör att företag kan fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. De tillförda medlen kommer också att skapa jobb i anläggningssektorn.

Socialdemokraterna föreslår i budgeten för 2017 att landsbygdsprogrammet förstärks ytterligare med 850 miljoner kronor för åren 2017–2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna kommer att göras i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Det innebär att det befintliga bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet ökar från 3,25 miljarder kronor till 4,1 miljarder kronor. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet har därmed mer än fördubblats jämfört med föregående period (2007–2013), då de uppgick till cirka 1,6 miljarder kr.

Denna satsning ger förutsättningar för en fortsatt utbyggnad i lands- och glesbygder, som kommer att ge boende och företag tillgång till snabbt bredband. Viktiga satsningar som bidrar till ökad livskraft i hela landet!

Kenth Williamsson, oppositionsråd (S)

Thomas Strand, riksdagsledamot (S)

1 KOMMENTAR

  1. Det är ju mycket konstigt att man ska behöva flytta från en tätort som Skillingaryd för att få bredband !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LÄMNA ETT SVAR