18 nya borätter byggs i Vaggeryd

0
Vaggeryds kyrkan ligger i bildens övre högra hörn.
Vaggeryds kyrkan ligger i bildens övre högra hörn.

Fler bostäder är nu på gång i de centrala delarna av Vaggeryd. Den här gången riktas blickarna mot området söder om Vaggeryds kyrka.

Det är kontakterna mellan Vaggeryds kommun och konsortiet GT Väst/Mjöbäcksvillan som burit frukt. Projektet innebär att ett antal tomter som stått obebyggda en längre tid nu kommer att bebyggas. Det handlar alltså om förtätning som ger sammanlagt 18 bostadsrätter.
Sedan tiotalet år  finns en plan för området som omfattar fastigheterna  Tiden 2 och 3 och som ligger bara cirka 100 meter söder om Vaggeryds kyrka på den så kallade Liljeroth-tomten.
Planen är att bebygga fastigheterna enligt gällande plan med totalt tio bostadsrättslägenheter i varierande storlek med tillhörande carport och förråd till varje.
Kommunen får 501 000 kronor för markområdet. Allt i enlighet med kvadratmeterpriset på 250 kronor.
Parterna är överens om villkoren för att exploatera fastigheterna Tiden 2 och 3 i Vaggeryd och har upprättat ett förslag på avtal som reglerar exploateringen. Nämnas kan att  GT Väst  även har köpt in de båda fastigheterna mitt emot, Korpen 3 och Jonstorp 1:1.
Tanken är nu att exploatera även dessa fastigheter med bostadsrätter , totalt åtta stycken. Dessa är tänkta att ingå i samma bostadsrättsförening som de tio lägenheterna på Tiden 2 och 3.

Tornet på Vaggeryds kyrka i höger bildkant.
Tornet på Vaggeryds kyrka i höger bildkant.
utblick åt sydväst över fastigeheterna Tiden 2 och 3.
Utblick åt sydväst över fastigheterna Tiden 2 och 3.

LÄMNA ETT SVAR