Förslag att flytta hit Bissefällarn-utställningen

0

Kultur- och fritid önskar ett årligt driftanslag på 80 000 kronor för att flytta Bissefällarn-utställningen från Skillingehus till Miliseums närhet.
Nämnden har nämligen haft ett två år gammalt uppdrag från kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att  ”samlokalisera Bissfällarns utställning med Miliseum”.

En lämplig lokal skulle kunna vara byggnad 136. Den ligger på Västra lägret tvärs över den grusväg som passerar förbi Miliseum.
Försvarsmakten och fortifikationsverket har också utrett vad ett samutnyttjande av byggnaden skulle innebära. Försvarsmakten har samtyckt.

Kostnaden för kallhyran beräknas till 80 000 kronor årligen. Dessutom krävs en investering på 200 000 kronor för att ställa byggnaden i ordning för sitt ändamål.
Några pengar finns dock inte avsatta i budgeten i nuläget.

Som ett alternativ till byggnad 136 har man nämnt den stallbyggnad som redan ingår i hyresavtalet med Miliseum. Men ombyggnaden anses bli för omfattade eftersom den inte är isolerad. Den beräknas kosta  mellan 500 000 kronor och en miljon.

Byggnad 136 ligger alldeles intill Miliseum.
Byggnad 136 ligger alldeles intill Miliseum.

 

LÄMNA ETT SVAR