Svampexkursion med Södra Vätterbygdens svampklubb, del 5

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har varit på exkursion med Södra Vätterbyggdens svampklubb.

Svampexkursion med Södra Vätterbygdens svampklubb, del 5

Svampexkursion med Södra Vätterbygdens svampklubb, del 5, ännu en favorit i repris, en natur- och kulturkrönika i 58 bilder, denna gång från Lundsbo bokskog och Rusarebo äng, öster om Värnamo,

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd en solig lördag i början av oktober anno 2015.

1 Edvard Wibeck 1962 i Lundsbo bokskog 20151003

Professor Edvard Wibeck, Tånnö, född i Kållerstad i Jönköpings län den 3 mars år 1877 av kronofogde Carl Johan Wibeck och dennes hustru Emma Broberg.

Slåtterängarnas raspande kornknarr, tjäderns bullrande flykt och nattvistet i skogen, myrens spelande dvärgbeckasin, ljuden återkom när hans syn började bli dålig.

Taltrastens blå och svartfläckiga ägg, fadern kronofogden, visade pojken Edvard hur de blåstes ur, och hans minnen från barndomens Småland var kristallklara.

Finns det någon som kan och vill rycka till sig händelsernas roder, skrev han år 1898 när utdikningen av Tåkern var aktuell.

Han gjorde det själv och en naturens väktare och naturvårdens förkämpe blev han, och under sitt nittiofem år långa liv höll han stadigt i rodret.

Edvard föddes, som redan nämnts, år 1877 i Kållerstad, som det äldsta barnet i en syskonskara på tio.

Han tog studentexamen i Jönköping, och en filosofie kandidatexamen, han blev jägmästare och docent i skogsskötsel samt forskare och lärare på Skogshögskolan.

Pensionen kom år 1941 och professors namn förärades han sedan år 1953.

Bilden av Edvard Wibeck ovan är tagen år 1962 vid Lundsbo bokskog och originalet finns hos Jönköpings länsmuseum.

2 Edvard Wibeck 20151003

Skogsforskaren, naturvännen och naturkämpen Edvard Wibeck skrev över tvåhundra uppsatser, bland annat den första om fridlysning av fågelsjön Kävsjön.

Han skrev, talade, fotograferade, påverkade och förändrade.

Muddus nationalpark, Sjaunjamyrens och Store Mosses fridlysning kämpade han framgångsrikt för men det sista projektet, Bolmens reglering och vattentunnel till Skåne, lyckades han dock inte stoppa.

3 IMG_2423

Ett syfte med detta naturområde är att det ska vara till minne av professor Edvard Wibeck. Han föddes år 1877 i Kållerstad som son till kronofogde Carl Johan Wibeck och dennes hustru Emma Broberg.

Han blev jägmästare och docent i skogsskötsel samt forskare och lärare på Skogshögskolan.

Som skogsforskaren, naturvän och naturkämpe skrev han, som sagt, över tvåhundra uppsatser, bland annat den första om fridlysning av fågelsjön Kävsjön.

Han skrev också om Slättösand, en öken mitt i Småland.

Han skrev, talade, fotograferade och påverkade både myndigheter och allmänhet.

Fridlysning kämpade han framgångsrikt för, men det sista projektet, Bolmens reglering och vattentunneln till Skåne, lyckades han inte stoppa.

Han beskrevs som ”en reslig fura i en lågväxt snårskog”, alltid saklig, alltid viljestark, alltid rakryggad.

Hans sista föredrag handlade om mannens främsta prydnad, helskägget och själv hade han, enligt egen utsago, aldrig rakat sig.

”Den allra vackraste kyrkan finns i den blomsterfyllda ängen”, skrev den åldrige professor Edvard Wibeck med sin vackra och kraftfulla handstil, innan han lade ifrån sig pennan för sista gången.

Torpet Kloen är numera raststuga i Lundsbo naturreservat och den är alltid öppen för besökare.

Där kan du läsa mer om Edvard Wibeck och hans gärning och på Lundsbo hedrar man hans minne.

4 IMG_2424 Edvard Wibeck

Edvard Wibeck dog den 25 januari 1972 och tyvärr fick jag, och mina jämnåriga fältbiologkamrater, aldrig träffa denne framstående man och stora personlighet.

5 IMG_2425 Luden vitriska Lactarius vellereus

Luden vitriska, ”Lactarius vellereus”, Lundsbo bokskog.

6 IMG_2427 Brokkremla Russula cyanoxantha

Brokkremla, ”Russula cyanoxantha”, Lundsbo bokskog.

7 IMG_2429 Lundsbo bokskog - pluggskivling, taggsvamp och c

Lundsbo bokskog, bland annat Pluggskivling, ”Paxillus involutus”, Taggsvamp, ”Hydnum”, och Citrongul slemskivling, ”Gomphidius glutinosus”.

8 IMG_2430 Lundsbo bokskog - luden vitriska, röd- och rodn

Lundsbo bokskog, bland annat Luden vitriska, ”Lactarius vellereus”, Röd flugsvamp, ”Amanita muscaria”, Rodnande flugsvamp, ”Amanita rubescens”, och Pepparsopp, ”Chalciporus piperatus”.

9 IMG_2431 Pedagogisk genomgång av svamp i Lundsbo boksko

Pedagogisk genomgång av svamp i Lundsbo bokskog.

10 IMG_2432 Vinterticka Polyporus brumalis

Vinterticka, ”Polyporus brumalis”, Lundsbo bokskog.

11 IMG_2433 Druvfingersvamp Ramaria botrytis

Druvfingersvamp, ”Ramaria botrytis”, Lundsbo bokskog.

12 IMG_2434 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, Lundsbo bokskog.

13 IMG_2435 Pepparsopp Chalciporus piperatus

Pepparsopp, ”Chalciporus piperatus”, Lundsbo bokskog.

14 IMG_2437 Pepparsoppar Chalciporus piperatus

Pepparsoppar, ”Chalciporus piperatus”, Lundsbo bokskog.

15 IMG_2438 Ekriska Lactarius quietus och Grönriska Lactar

Ekriska, ”Lactarius quietus”, och Grönriska, ”Lactarius blennius”, Lundsbo bokskog.

16 IMG_2440 Olika arter av tordyvel Geotrupidae

Olika arter av tordyvel i familjen ”Geotrupidae”, Lundsbo bokskog.

17 IMG_2441 Ärggrön kragskivling Stropharia aeruginosa oc

Ärggrön kragskivling, ”Stropharia aeruginosa” och Blågrön kragskivling, ”Stropharia caerulea”, Lundsbo bokskog.

18 IMG_2442 Ärggrön eller blå kragskivling Stropharia

Ärggrön eller blå kragskivling i släktet ”Stropharia”, Lundsbo bokskog.

19 IMG_2443 Rimskivling Cortinarius caperatus ovanligt stor

Rimskivling, ”Cortinarius caperatus”, med en ovanligt stor och kraftig fot, Lundsbo bokskog.

20 IMG_2444 Enkelfoting Skolopendrar Chilopoda art av Platt

Enkelfoting, Skolopendrar, i klassen ”Chilopoda”, en art av Plattdubbelfoting i familjen ”Polydesmidae”, på hatten av en rimskivling, Lundsbo bokskog.

21 IMG_2446 Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum

Vårtig röksvamp, ”Lycoperdon perlatum”, Lundsbo bokskog.

22 IMG_2448 Porslinsskivling Oudemansiella mucida

Porslinsskivling, ”Oudemansiella mucida”, Lundsbo bokskog.

23 IMG_2449 Blek taggsvamp Hydnum repandum

Blek taggsvamp, ”Hydnum repandum”, Lundsbo bokskog.

24 IMG_2451 Boksopp Xerocomus pruinatus

Boksopp, ”Xerocomus pruinatus”, Lundsbo bokskog.

25 IMG_2452 Stor kragskivling Stropharia hornemannii

Stor kragskivling, ”Stropharia hornemannii”, Lundsbo bokskog.

26 IMG_2453 Artlistan växer i Lundsbo bokskog

Artlistan med svamp och annan biologisk mångfald växer i Lundsbo bokskog.

27 IMG_2454 Karl-Johan - Stensopp Boletus edulis

Karl-Johan eller Stensopp, ”Boletus edulis”, Lundsbo bokskog.

28 IMG_2455 Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium

Tegelröd slöjskivling, ”Hypholoma lateritium”, Lundsbo bokskog.

29 IMG_2457 Svartkremla Russula nigricans

Svartkremla, ”Russula nigricans”, Lundsbo bokskog.

30 IMG_2458 Svartkremla Russula nigricans

Svartkremla, ”Russula nigricans”, Lundsbo bokskog.

31 IMG_2459 Grönskålsfärgad bokved - Grönskål Chloroci

Grönskålsfärgad bokved via arterna Grönskål, ”Chlorociboria aeruginascens”, eller Blek grönskål, ”Chlorociboria aeruginosa”, Lundsbo bokskog.

32 IMG_2461 Pedagogisk genomgång av svamp vid Lundsbo boks

Pedagogisk genomgång av svamp vid torpet Kloen i Lundsbo bokskog.

33 IMG_2462 Mörkringad flugsvamp Amanita porphyria

Mörkringad flugsvamp, ”Amanita porphyria”, Lundsbo bokskog.

34 IMG_2463 Orange kamskivling Amanita crocea

Orange kamskivling, ”Amanita crocea”, Lundsbo bokskog.

35 IMG_2466 Silkesmusseron Tricholoma columbetta

Silkesmusseron, ”Tricholoma columbetta”, Lundsbo bokskog.

36 IMG_2467 Tegelröd björksopp Leccinum versipelle med mu

Tegelröd björksopp, ”Leccinum versipelle”, med musgnag på hatten, Lundsbo bokskog.

37 IMG_2469 Sköldskivling Pluteus cervinus

Sköldskivling, ”Pluteus cervinus”, Lundsbo bokskog.

38 IMG_2470 Rödskivig kanelspindelskivling Cortinarius sem

Rödskivig kanelspindelskivling, ”Cortinarius semisanguineus”, Lundsbo bokskog.

39 IMG_2471 För tidig eller för sen vitsippa Anemone nemo

För tidig eller för sen vitsippa, ”Anemone nemorosa”, vid Rusarebo äng.

40 IMG_2472 Ängsnejlika eller backnejlika Dianthus deltoid

Ängsnejlika eller backnejlika, ”Dianthus deltoides”, Rusarebo äng.

41 IMG_2473 Grön ängsgräshoppa Omocestus viridulus

Grön ängsgräshoppa, ”Omocestus viridulus”, Rusarebo äng.

42 IMG_2474 Spansk körvel Myrrhis odorata

Spansk körvel, ”Myrrhis odorata”, Rusarebo äng.

43 IMG_2475 Korallticka Grifola frondosa

Korallticka, ”Grifola frondosa”, Rusarebo äng.

44 IMG_2476 Sprängticka Inonotus obliquus

Sprängticka, ”Inonotus obliquus”, Rusarebo äng.

45 IMG_2477 Skogschampinjon Agaricus sylvaticus

Kungschampinjon, ”Agaricus augustus”, Rusarebo äng.

46 IMG_2478 Sidenticka Trametes versicolor

Sidenticka, ”Trametes versicolor”, Rusarebo äng.

47 IMG_2479 Sidenticka Trametes versicolor, sprängticka In

Sidenticka, ”Trametes versicolor”, Sprängticka, ”Inonotus obliquus”, samt Stinksvamp eller Häxägg, ”Phallus impudicus”, Rusarebo äng.

48 IMG_2480 Svampskörd Rusarebo äng

Svampskörden vid Rusarebo äng väntar på den pedagogiska genomgången.

49 IMG_2481 Föränderlig tofsskivling Kuehneromyces mutabi

Föränderlig tofsskivling, ”Kuehneromyces mutabilis”, Svavelgul slöjskivling, ”Hypholoma fasciculare”, och björksopp, ”Leccinum scabrum”, med flera arter, Rusarebo äng.

50 IMG_2482 Scharlakansröd Hygrocybe punicea, mönje Hygro

Scharlakansröd vaxskivling, ”Hygrocybe punicea”, Mönjevaxskivling, ”Hygrocybe miniata”, Blodvaxskivling, ”Hygrocybe coccinea”, Gul vaxskivling, ”Hygrocybe chlorophana”, samt Toppig vaxskivling, Hygrocybe conica”, Rusarebo äng.

51 IMG_2484 Rottryffel Scleroderma citrinum och Scharlakans

Rottryffel, ”Scleroderma citrinum”, och Scharlakansröd vaxskivling, ”Hygrocybe punicea”, samt midsommarblomster, ”Geranium sylvaticum”, med mera, Rusarebo äng.

52 IMG_2485 Blåmusseron Lepista nuda

Blåmusseron, ”Lepista nuda”, Rusarebo äng.

53 IMG_2486 Mönjevaxskivling Hygrocybe miniata

Mönjevaxskivling, ”Hygrocybe miniata”, Rusarebo äng.

54 IMG_2487 Gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme

Gyttrad röksvamp, ”Lycoperdon pyriforme”, Rusarebo äng.

55 IMG_2488 Skogschampinjonen Agaricus sylvaticus diskutera

Kungschampinjon, ”Agaricus augustus”, diskuteras, Rusarebo äng.

56 IMG_2489 Stolt fjällskivling Macrolepiota procera - ped

Pedagogisk genomgång av Stolt fjällskivling, ”Macrolepiota procera”, Rusarebo äng.

57 IMG_2490 Gifthätting fordom Dadelbrun hjälmskivling Ga

Gifthätting fordom Dadelbrun hjälmskivling, ”Galerina marginata”, liknar matsvampen Föränderlig tofsskivling, ”Kuehneromyces mutabilis”, se bild 49, Rusarebo äng.

58 IMG_2491 Blågrön kragskivling Stropharia caerulea ring

Blågrön kragskivling, ”Stropharia caerulea”, ring saknas, Rusarebo äng.

 

 

LÄMNA ETT SVAR