Gästnaturfotograferna, del 8

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer

Gästnaturfotograferna, del 8

Gästnaturfotograferna, del 8, en naturkrönika i 21 bilder om den härliga naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, foto Robert Alkemark, Skillingaryd, Daniel Damberg, Lund, Albin Sjöberg, Skillingaryd, Kjell Holmqvist med barnbarnet Hilda, Huskvarna, Anette Blomén, Skillingaryd, Anette Olsson, Värnamo, Åke Karlsson, Skillingaryd, Kent Widriksson, Skillingaryd samt Fredrik Törnberg, Skillingaryd. Bilderna är tagna under sommaren och hösten år 2015.

1 Björnspinnare Vrigstad foto Robert Alkemark i mitten av

Brun björnspinnare, ”Arctia caja”, i Vrigstad, foto Robert Alkemark, Skillingaryd i mitten av augusti.

2 Amiralfjäril KH

Amiralfjäril, ”Vanessa atalanta”, anländer i juni till Sverige från södra Europa, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

3 Nässelfjäril KH

Nässelfjäril, ”Aglais urticae”, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

4 Påfågelöga KH

Påfågelöga, ”Inachis io”, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

5 Blodmåne KH Hilda

Blodmåne och supermåne, foto Kjell Holmqvists barnbarn Hilda, Huskvarna.

6 Blodmåne röd måne KH Hilda

Blodmåne och supermåne, foto Kjell Holmqvists barnbarn Hilda, Huskvarna.

7 Tumlare död i Långasand 20150921

På stranden i Långasand i Halland i slutet av september låg denna döda lilla val av arten tumlare.

Foto Anette Olsson, Värnamo.

8 Blomkålssvamp Widriksson 20150913

Blomkålssvamp, ”Sparassis crispa”, foto Kent Widriksson, Skillingaryd i mitten av september år 2015.

9 IMG_5351

Scharlakansvaxskivling, ”Hygrocybe punicea”, vid Jutabygget, foto Anette Blomén, Skillingaryd.

10 Svartfotad pluggskivling 2 Daniel i Lund

Sammetsfotad pluggskivling eller Svartfotad pluggskivling, ”Tapinella atrotomentosa”, förr ”Paxillus atrotomentosus”, i Lund, foto Daniel Damberg, Lund.

11 Svartfotad pluggskivling 1 Daniel i Lund

Sammetsfotad pluggskivling eller Svartfotad pluggskivling, ”Tapinella atrotomentosa”, förr ”Paxillus atrotomentosus”, i Lund, foto Daniel Damberg, Lund.

12 Jätteälg Skillingaryds skjutfält

Vid årets älgjakt på Skillingaryds skjutfält föll en udda tjugotaggare, förmodligen den största älg som någonsin skjutits inom området.

Foto, Åke Karlsson, Skillingaryd.

13 Tranbär KH

Tranbär, ”Vaccinium oxycoccos”, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

14 Blåanka X Pekinganka foto Kjell Holmqvist, Huskvarna

Förmodligen en hane av Svensk blå anka X Pekinganka, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

15 Bofink KH

Bofink, ”Fringilla coelebs”, en hane, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

16 Buskskvätta juv

Buskskvätta, ”Saxicola rubetra”, en ungfågel, juvenil, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

17 Tranor KH Hilda

Höststräckande tranor, ”Grus grus”, foto Kjell Holmqvists barnbarn Hilda, Huskvarna.

18 Rörhöna ad och pulli KH

Rörhöna, ”Gallinula chloropus”, en dununge och en vuxen individ, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

19 Rörhöna pulli KH

Den lilla rörhöneungen, ”Gallinula chloropus”, springer på vattnet, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

20 Ormvråk juv KH

Ormvråk, ”Buteo buteo”, en av ungarna i årets kull, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

21 Vitkindad gås Klevshult okt

Vitkindad gås, ”Branta leucopsis”, rastade utanför Klevshult i oktober, foto Albin Sjöberg, Skillingaryd.

Huvuddelen av världsbeståndet av vitkindad gås häckar i arktiska områden men sedan 1970-talet är den även en häckfågel i Östersjöregionen. Höstflyttningen söderut genom Östersjöregionen sker främst under oktober och november.

De arktiskt häckande vitkindade gässen kan delas upp i tre delvis genetiskt separerade bestånd, det vill säga, beståndet i Ryssland, beståndet på Svalbard och beståndet på Grönland.

Det ryska beståndet, som är det klart största, övervintrar i Nederländerna och Tyskland.

Fåglar som häckar på Svalbard och på Grönland övervintrar i norra Storbritannien och på Irland.

Vitkindade gäss som häckar i Östersjöregionen, exempelvis på Gotland och Öland och längs Sveriges övriga ostkust övervintrar tillsammans med arktiska ryska gäss i Nederländerna och Tyskland.

Vitkindade gäss som häckar i Östersjöregionen är genetiskt sett mycket lika de arktiskt häckande ryska gässen och denna ensamma fågel bör väl gissningsvis tillhöra en av dessa två bestånd.

Den vitkindade gåsen har ökat kraftigt i antal och vintern 1959-1960 uppskattades världsbeståndet till cirka 30 000 individer.

År 2008 uppskattades världsbeståndet till cirka 870 000 individer, varav cirka 750 000 individer ingick i det arktiska ryska beståndet.

Orsakerna till den generella ökningen under de senaste 50 åren är bland annat ändrade jordbruksmetoder i övervintringsområdena och en minskad jakt.

Det första naturligt häckande paret av vitkindad gås i Östersjöregionen registrerades år 1971 på Laus holmar på östra Gotland och under 1970-talet ökade antal par långsamt.

Under 1980- och 1990-talen bildades flera stora kolonier längs Gotlands och Ölands kuster och antalet par ökade snabbt men från slutet av 1990-talet avstannade beståndstillväxten och från år 2006 till 2013 har beståndet minskat påtagligt.

Under de senaste 20 åren har de vitkindade gässen etablerat sig som häckfågel längs stora delar av den svenska kusten samt vid vissa insjöar men några stora svenska kolonier har ännu inte etablerats utanför Gotland och Öland.

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR