Identitet förväxlades vid akuten

0

Identiteten förväxlades när två personer födda samma år samtidigt kom till akutmottagningen på Värnamo sjukhus. Vid beställning av blod förväxlades den ena patientens identitet med den andra patienten. Förväxlingen upptäcktes och blodgrupperingen gjordes om innan patienten fick blodet.

En anmälan enligt Lex Maria gjordes.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.
Om Lex Maria
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

LÄMNA ETT SVAR