Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 1

1

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 1

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 1, en natur- och kulturkrönika i 34 bilder från ett monument i Skillingaryd skapat i elektricitetens ungdom år 1911, för mer än 104 år sedan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av oktober anno 2015.

1 IMG_5557

Det är nya tider och nya ägare vid Fågelforsdammen i Skillingaryd, det är dags att se till den gamla anläggningen och den gamla dammvallen.

Turbinhuset skymtar i söder från den gamla parkeringen utanför grindarna i norr.

2 IMG_5510

Turbinhuset skymtar i norr och av den gamla tallkullen i öster finns inget kvar, hoppas bara att sandödlorna har klarat sig.

3 IMG_5512

Den småskaliga energiutvinning via det rinnande vattnet som blir till elektricitet är en av vägarna in i framtiden.

4 IMG_5513

Dammvallen förbättras med ett stort antal ton sprängsten för att inte brista, ety det är mycket vatten och stor kraft som trycker på från Fågelforsdammen i norr.

5 IMG_5515

Den gamla stenlagda och knaggliga stigen uppe på dammvallen ersätts med stora mängder kraftfull sprängsten.

6 IMG_5555

Det är lågt vattenstånd i dammen och en av de stora mängder av stubbar som lämnats kvar sticker nu upp ovan vattenytan och påminner oss om att dammen en gång var en tallmo där Lagan slingrade sig fram.

7 IMG_5531

Även det öppna vattenfallet förstärks med sprängsten, allt för att minska risken för ett haveri där miljontals liter vatten under högt tyck i så fall skulle välla nedför den gamla åfåran och ta med sig allt i sin väg.

8 IMG_5518

Det är mer än 104 år sedan som anläggningen byggdes och tidens tand tär på allt och alla inklusive på Fågelforsdammen och dess konstruktioner.

9 IMG_5523 Klart för start år 1911

Fågelfors kraftstation är klar att starta anno 1911 men annat hände också i vår värld, såsom:

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt uppvaktar den svenske statsministern Arvid Lindman.

Ulrich Salchow från Sverige blir i Berlin världsmästare i konståkning för tionde gången.

Biltillverkaren AB Scania-Vabis bildas genom sammanslagning av de svenska företagen Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö och Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge i Södertälje.

Internationella kvinnodagen firas för första gången.

Stockholms stadsfullmäktige beslutar att godkänna Ragnar Östbergs förslag till nytt stadshus med tre kronor på tornspiran och där idag Nobelfestligheterna hålls.

Frankrike intensifierar kontrollen över Marocko och skickar fler trupper, bland annat till staden Fez där oroligheter brutit ut och som styrkedemonstration skickar Tyskland kanonbåten Panther till Agadir för att bevaka tyska intressen i landet.

Marcus Wallenberg tar över som chef för Stockholms Enskilda Bank.

Inte mindre än 15 000 svenska byggnadsarbetare lockoutas i nästan tre månader.

Val till Andra kammaren i Sverige hålls och ger vänsterframgångar. Socialdemokratiska Arbetare Partiet, SAP, får 64 mandat, en ökning med 33 mandat som gör partiet lika stort som Allmänna valmansförbundet, idag Nya Moderaterna. Det är första gången de nya reglerna tillämpas, och Högern går starkt bakåt. Liberalen Karl Staaff får i uppdrag att bilda ny regering då socialdemokraterna och liberalerna får majoritet i Andra kammaren.

Italien förklarar Osmanska riket krig då Italien är intresserad av att annektera Libyen som sedan år 1835 står under osmansk kontroll. Tripoliskriget bryter ut, men året därpå avträder Osmanska riket området till Italien.

Revolution bryter ut i Kina. Landets centralkommitté står helt oförberedd och det dröjer inte länge innan den kollapsat. Senare samma år störtas kejsardömet och republik utropas med den från utlandet hemkomne revolutionsledaren Sun Yat-sen som landets förste president.

Den norske polarforskaren Roald Amundsen och hans expedition når Sydpolen och vinner därmed kapplöpningen om vem som skall komma först till Sydpolen före britten Robert Scott.

I den svenska banklagen tillåts affärsbankerna köpa aktier i viss utsträckning och det svenska Vattenfallsveket grundas.

Den brittiske atomfysikern Ernest Rutherford skapar en atommodell med kärna och skal och den nederländske fysikern Onnes upptäcker supraledning vid mycket låga temperaturer.

Nobelprisen år 1911 går till Wilhelm Wien, Tyskland i Fysik, Marie Curie, Frankrike i Kemi, Allvar Gullstrand, Sverige i Medicin, Maurice Maeterlinck, Belgien i Litteratur och Tobias Asser, Nederländerna och Alfred Fried, Österrike får Fredspriset.

10 IMG_5516

Det som en gång tog lång tid och mycket möda görs idag enklare och med mindre möda.

11 IMG_5517

Området in i den gamla åfåran öppnas upp vilket förhoppningsvis inte påverkar den unika biologiska mångfalden söderut för mycket ety detta område är unikt i sitt slag i vårt närområde både vad det gäller fauna och flora.

12 IMG_5553

För att ta sig över med grävmaskinen var man tvungen att likt ett ingenjörsförband bygga en väg över vattenleden.

13 IMG_5522

Den lilla sjön nedom det öppna vattenfallet syns numera tydligt och jag hoppas att det inte påverkar luftfuktighet och biologisk mångfald allt för mycket.

14 IMG_5527

Det är som ni kan se ett stort och omfattande arbete som görs vid Fågelforsdammen i Skillingaryd hösten och vintern år 2015 samt under våren och sommaren år 2016.

15 IMG_5528

Efter det att arbetet är klart under år 2016 skall området snyggas upp för att åter bli ett populärt och vackert samt biologiskt rikt besöksmål.

Jag hoppas att sandödlorna, ”Lacerta agilis”, och vinbergssnäckorna, ”Helix pomatia”, också finns kvar då.

16 IMG_5529

Gärdsmygen brukar övervintra här i den lilla ”sjön” i bakgrunden mellan den gamla åfåran och det öppna vattenfallet vid Fågelforsdammen där det för övrigt fordom bland annat låg en såg där en ung man för länge sedan under arbete sågade av sig båda sina armar.

Han överlevde tragedin och historien säger att han på den längsta kvarvarande armen fick en krok som han lärde sig att hantera med bravur och kunde på så sätt mödosamt klara vardagen.

17 IMG_5554

Vägen över det öppna vattenfallet hade inte kunnat göras bättre av ett ingenjörskompani från till exempel Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö.

18 IMG_5521

Borta i öster möter Fågelfors kraftstation Skillingaryds skjutfält, två nästan jämngamla företeelser i bygden där år 1896 möter år 1911, endast 15 år skiljer dem åt.

Året 1896 händer bland annat följande, Svenska staten övertar Västkustbanan och Utah blir den 45:e delstaten att ingå i den amerikanska unionen USA.

Wilhelm Röntgen tar en röntgenbild av Albert von Köllikers hand och de första moderna olympiska spelen hålls i Aten.

Ångfartyget S/S Virgo avreser från Göteborg lastad med utrustning för Andrées polarexpedition.

Världshistoriens hittills kortaste krig utkämpas mellan Zanzibar och Storbritannien, som avgår med segern efter 38 minuter.

Hjalmar Branting väljs som förste socialdemokrat in i Andra kammaren i Sveriges riksdag. Allmän rösträtt blir hans huvudfråga.

Husqvarna vapenfabrik börjar tillverka cyklar.

19 IMG_5525

Denna vackra och sommarlika dag i slutet av oktober sträckte ett stort antal gäss söderut över Lagadalen i riktning mot sydväst och på bilden ser vi ett antal vitkindade gäss, ”Branta leucopsis” men även grågäss, ”Anser anser” och sädgäss, ”Anser fabalis”, flög söderut.

20 IMG_5535

Denna stenmursliknande konstruktion som löper ner emot den gamla åfåran, parallellt med utloppet från det öppna vattenfallet, blir jag inte riktigt klok på vad gäller funktion och historia, har det möjligen med den gamla sågen att göra.

21 IMG_5536

Låg måhända sågen här där den unge mannen för länge sedan under arbete sågade av sig båda sina armar.

22 IMG_5538

Det är både vackert, säreget, bevaransvärt och biologiskt rikt nere vid den lilla sjön som bildats vid utloppet från det öppna vattenfallet.

23 IMG_5539

Det har bildats en liten ö i inloppet till den lilla sjön nedom det öppna vattenfallet som jag inte heller blir riktigt klok på, är den bara ett resultat av sedimentering eller är den av människa gjord eller kanske ett resultat av båda dessa företeelser.

24 IMG_5550

Luftfuktigheten är och har varit mycket hög vid den lilla sjön nedom vattenfallet, det ser man inte minst på den rika påväxten av olika arter mossor på trädens stammar, hoppas att avverkningen i närområdet inte kommer att påverka detta fenomen.

25 IMG_5548

Död ved lever och mängden med död ved är stor utmed hela den gamla åfåran inklusive den lilla sjön nedom vattenfallet. Det betyder en stor artrikedom av lavar, mossor och svampar vilket också gynnar ett rikt fågelliv.

Här kan man understundom njuta av kungsfiskaren, ”Alcedo atthis”, strömstaren, ”Cinclus cinclus”, gärdsmygen, ”Troglodytes troglodytes” och den mindre flugsnapparen, ”Ficedula parva”.

26 IMG_5549

Ytterligare en bild på den lilla ön i inloppet till den lilla sjön nedom det öppna vattenfallet, är den bara ett resultat av sedimentering eller är den av människa gjord eller kanske ett resultat av båda dessa företeelser och hänger den ihop med den gamla sågen.

27 IMG_5540 Grönmussling Panellus serotinus

Grönmussling, ”Panellus serotinus”, växer på klibbalarna i anslutning till den lilla sjön och gamla åfåran.

28 IMG_5542 Grönmussling Panellus serotinus

Grönmusslingen liknar en mussla, tunga eller njure och är mellan 3 – 10 centimeter bred samt olivgrön till gulbrun i färgen, där äldre exemplar kan vara något brunare än yngre.

Svampen har en kort fot eller ibland ingen fot alls och hatten är klibbig varvid barr och skräp ofta fastnar.

Skivorna är täta och gulvita i färgen och svampköttet är geléaktigt samt smakar lite bittert.

29 IMG_5543 Raggskinn Stereum hirsutum

På den lilla tallen invid den lilla sjön nedom vattenfallet växte denna skinnsvamp som verkligen inte liknade något som jag kände till men det visade sig att det förmodligen trots allt är den vanliga arten raggskinn, ”Stereum hirsutum” med ett annorlunda utseende.

30 IMG_5546 Alticka Inonotus radiatus

Altickorna, ”Inonotus radiatus”, trivs bra på klibbalarna utmed den gamla åfåran samt runt den lilla sjön nedom fallet.

31 IMG_5551 Pipklubbsvamp Macrotyphula fistulosa var

Så till en liten sällsynthet i svampvärlden som växte på en liten bit död björkgren en bit upp i den branta åbrinken, arten heter pipklubbsvamp, ”Macrotyphula fistulosa” varianten ”fistulosa”.

Som redan nämnts, en sällsynt klubbsvamp med ihålig fruktkropp som växer på multnande lövved och är oätlig.

32 IMG_5559 Sockelhätta Mycena stylobates

Förmodligen en sockelhätta, ”Mycena stylobates”, åtminstone fanns ”sockeln” längst ner på foten.

33 IMG_5564 Brunsopp Xerocomus badius

Brunsopp, ”Xerocomus badius”, ska väl egentligen inte växa vid denna tid på året men koldioxid och andra växthusgasen håller så sakta på att förändra vår värld.

De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halokarboner och andra ämnen som innehåller brom eller klor.

34 IMG_5563 Brunsopp Xerocomus badius

Brunsoppens rör är stora och kantiga samt som unga ljusgula men med åldern blir de som bilden visar gulgröna och blånar eller mörknar vid tumning.

Brunsopp är en mycket god matsvamp som dessutom ganska sällan är larvangripen.

 

 

 

 

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR