Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 5

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 5

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 5, en natur- och kulturkrönika i 21 bilder från ett monument i Skillingaryd skapat i elektricitetens ungdom år 1911, för mer än 104 år sedan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under de sista dagarna i februari 2016.

1 IMG_2693

På originalfotot, som bevaras i ett skåp i generatorhuset vid Fågelforsdammen, visas detta rödtegelhus från söder mot norr men fotots ålder är svårt att bestämma.

Jag gissar att detta osignerade foto är taget på 1930-talet förmodligen av Hovfotograf Bror Malmquist som var verksam i främst Skillingaryd och företaget etablerad år 1876 av brodern Robert Malmquist och övertogs sedermera av brodern Bror år 1899.

Bror Malmqvists eller tornhuset är också benämningen på denna fastighet och fotoateljé på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd och som är ett mycket vackert tornhus i trä.

Bror Malmqvist föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938.

2 IMG_2692

Historien om ett elverk tar sin början i och med att Kungliga Patent- och Registreringsverket beviljade per den 3 juli år 1911 registrering för Aktiebolaget Skillingaryds elektricitetsverk.

Bolaget hade sitt säte i Skillingaryd som ingick i Tofteryds socken av Jönköpings län och den el som skulle levereras producerades i Fågelfors vattenkraftverk eller Fogelfors kraftstation som man ser på bilden som är tagen från söder mot norr förmodligen någon gång på 1930-talet.

I min barndom på 1960- och 1970-talen stod vi unga grabbar på träbalkongen med en sänkhåv och fångade små mörtar som vi sedan använde som agn för att få ”storgäddan” uppe i dammen eller längre nedströms i den nya åfåran.

Mörten gick till alldeles i anslutning till utsläppet av vatten från turbinerna där de fann gott om föda och kunde observeras i stora stim under vår och sommar men var inte helt enkla att fånga dock.

3 IMG_2694

Bilden är tagen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd och bilden är förmodligen tagen någon gång mellan 1911 och slutet av 1930-talet och visar det öppna vattenfallet öster om turbinerna.

Det är vinter och god vattentillgång i dammen eftersom fallet är öppet och förser den gamla åfåran med nytt och syrerikt vatten.

Till höger ser man ytterligare en gjuten öppning och mindre vattenfall, som vid tillfället var stängt, som är vattenkraftsanläggningens lägsta punkt och till för att kunna tömma Fågelforsdammens vatten. Detta mynnar uppe i dammens lägsta punkt det vill säga i Lagans gamla åfåra strax innan den brusande Foglaforsen.

Om någon har gamla fotografier på denna fors, innan den försvann på grund av den stora dammvallen, så skulle jag vara mycket tacksam om jag fick fotografera av dessa.

Detta originalfoto är tagen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd från söder mot norr och bör vara tagen någon snörik vinter inte långt efter att anläggningen blev klar år 1911.

4 IMG_2695

Det var en stor och mäktig upplevelse att komma upp till Fågelforsdammen och bland annat se på vattenfallet, vilket den lilla stenbänken till vänster tycks visa.

Mellan Tofteryds kommun och Kungliga Arméförvaltningens artilleridepartement samt Kungliga Domänstyrelsen hade per den 9 december år 1910 ett arrendekontrakt upprättats som gav kommunen rätt att utnyttja Statens vattenfall i Lagan vid Fogelfors och Götaström.

Tofteryds kommun gav sedan per den 31 mars år 1911 Skillingaryds Elverk i uppdrag att bygga ut nämnda vattenfall.

Fotot är tagen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd från söder mot norr med dammen osynlig i bakgrunden och bör vara tagen någon snörik vinter inte långt efter att anläggningen blev klar år 1911.

5 IMG_2696 Svalting Alisma plantago-aquatica

Detta originalfoto är taget uppe vid Fågelforsdammen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd och visar en vy från trakten av ”Ture på Åhult”, och riktningen är från norr till söder ner emot intaget till turbinerna och öppna vattenfallet.

I strandkanten närmast fotografen växer förmodligen arten svalting, ”Alisma plantago-aquatica”, vilket den i så fall inte har gjort så länge jag kan minnas.

6 IMG_2697 Svalting Alisma plantago-aquatica

Fotot är taget uppe vid Fågelforsdammen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd och visar en vy från trakten av ”Ture på Åhult”, och riktningen är från norr till söder ner emot intaget till turbinerna och öppna vattenfallet.

Ture ”på Åhult” Johnsson blev högst 92 år, men eventuellt bara 87 år då hans födelseår är oklart.

Han levde mellan åren 1895-1987, men eventuellt föddes han inte förrän år 1900.

Hans far hette Carl Wilhelm och hans mor hette Jenny Lovisa Svensdotter och hon föddes i Åhult, Tofteryd, i Jönköpings län.

Ture Johnsson, på Åhult, avled år 1987 i Skillingaryd och han bodde från år 1981 på Sörgårdens äldreboende.

När den 79-årige ”Ture på Åhult” vid 23-tiden på kvällen den 4 januari år 1974 skulle tända en fotogenlampa hakade veken upp sig och en eldkvast slog upp i taket.

Ture försökte släcka med en filt men det tog eld på nytt, även försök att släcka med vatten misslyckades varför Ture hastigt fick utrymma sitt hem utan att kunna rädda något och på glashala skogsvägar springa ner till Gustav Sjölin på Östra Allégatan i Skillingaryd för att larma brandkåren.

Jönköpings Posten berättar att Ture flera gånger vände sig om och såg mot sin stuga som var ett flammande eldhav.

Det berättades att när den första brandbilen körde den hala vägen till Åhult fick den sladd i en krök och körde ner i diket. Man kom åter upp på vägen men i nästa krök blev det ännu ett besök i diket, till slut kom man dock fram till Åhult.

En av brandmännen berättade följande historia, citat: ”De var helt övertygade om att Ture var kvar i sin stuga men efter en stund kom Gunnar Sjölin halkande på sin 500-kubiks motorcykel med Ture på bönpallen och när Ture steg av motorcykeln gick han fram till en av brandmännen som höll i motorsprutan och undrade om han ville gå fram till köksdörren för där stod en flaska whisky. Brandmannen hittade flaskan och kunde lämna över den till Ture”, slut citat.

Ture hade bott i den lilla stugan av timmer, som hans farfar hade byggt år 1851, i hela sitt liv och utan el och andra bekvämligheter hade naturmänniskan ”Ture på Åhult” klarat sig bra i stugan.

Nu var dock epoken Åhult slut och Ture fick flytta till Sörgården där han blev ompysslad på bästa sätt.

I strandkanten närmast fotografen växer arten svalting, ”Alisma plantago-aquatica”, som är en vattenväxt med knappt meterhög stjälk som avslutas i en stor, gles, pyramidformad blomställning med talrika blommor.

Svalting är vanlig i hela Sverige och den växer vanligen på grunt vatten i sjöar, åar, diken.

”Den nedersta blomkransen utslår först och sedan komma de andra, och i de särskilda blomkransarne är det slutblommorna som först öppna sig, sedan de andra och detta så småningom att man i samma krans har blommor af nästan alla åldrar. Härigenom räcker blomningstiden temligen länge, ehuru hvar blomkrona ej är öppen mer än en dag. Den slutar sitt dagsländslif om qvällen, då den sammanrullar sina blad, medan andra blommor redan börja liksom lossa på sina och bereda sig att slå ut nästa dag.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år 1868.

Den 9 december år 1910 tecknas ett arrendekontrakt mellan Tofteryds kommun och Kungliga Arméförvaltningen samt Kungliga Domänstyrelsen om rätt till utnyttjande av statens vattenfall i Lagan vid Götaström och Fogelfors.

Kraftverket började byggas år 1911 och aggregat 1 installerades, detta tas i drift i april år 1912 då aggregat 2 också installerades.

År 1930, erhölls tillstånd att höja dämningen med 1,2 meter samtidigt som dammen byggdes om.

Aggregat 3 installeras år 1931, och år 1942 byts turbin 2 ut.

7 IMG_2699

Den första generatorn installerades år 1911 och den andra år 1912 men sedan dröjde det fram till år 1932 innan det tredje aggregatet byggdes.

Bilden visar den första generatorn vid Fogelfors kraftstation och här producerades den el som sedan levererades till Aktiebolaget Skillingaryds elektricitetsverk.

Detta originalfoto är taget uppe vid Fågelforsdammen av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd, kanske under de första åren efter driftstart år 1911.

8 IMG_2698

Ytterligare ett fotografi på den första generatorn som installerades år 1911 och till vänster om denna står en stor dieselmotor som användes att driva denna vid extrema lågvatten i slutet av 1930-talet, förmodligen åren 1936-1938.

Fotografiet är taget av Hovfotograf Bror Malmquist, Skillingaryd och det är hans fotoblixt som syns i bilden.

9 IMG_2700

Ett fotografi på den stora dieselmotorn som användes till att driva den första generatorn från år 1911 med anledning av de extremt låga vattennivåerna i dammen i slutet av 1930-talet, förmodligen åren 1936-1938.

Dessa år var uppenbarligen mycket nederbördsfattiga och därav hjälpmotorn men denna drog i sin tur stora mängder med dyr diesel vilket gjorde att debet och kredit knappt gick ihop.

10 IMG_2702

Originalfotot på bilden, som även detta finns bevarat i kraftstationen, är också en interiörbild från Fågelfors kraftstation, tagit år 1939 av Hovfotograf Bror Malmquists efterträdare J. Frenzel, Skillingaryd, men vad detta är för en anordning vet jag tyvärr inte. Ni som vet, hör av Er.

11 IMG_2701

Originalfotot på bilden, som även detta finns bevarat i kraftstationen, är också en interiörbild från Fågelfors kraftstation tagit år 1939 av Hovfotograf Bror Malmquists efterträdare, J. Frenzel, Skillingaryd.

Detta är samma anordning som på förra bilden men vad för en anordning detta är vet jag tyvärr inte. Ni som vet, hör av Er.

12 IMG_2705

Bilden visar den nedre delen av den östra muren vid det öppna vattenfallet och tömningsutloppet från dammen öster om detta är idag täckt av tusentals ton med sprängsten, se bilderna 3 och 4 för att se hur det såg ut en gång när det begav sig.

13 IMG_2706

Bilden visar den nedre delen av den östra muren vid det öppna vattenfallet samt en kraftigt smidd förankringsbult, vilken ser ut att hålla än idag drygt hundra år senare.

14 IMG_2708

Bilden visar vad som finns kvar av den vattendelaren av natursten som fanns mellan det öppna fallet och dammens tömningsutlopp, se bilderna 3 och 4.

15 IMG_2709

Till höger ser man Foglaforsens utlopp i den gamla åfåran för år 1911 och samtidigt platsen för tragedin vid Fågelforsdammen anno 1884 och historien om några människoöden i gamla Sverige med utgångspunkt från backstugan Vägabo, väster om Skillingaryd, läs min krönika med samma namn från den 9 januari i år, 2016.

16 IMG_2714

Det var nämligen här och då för 132 år sedan som den unge mannen Anders Johansson, från backstugan Vägabo, väster om Skillingaryd, vars olycka inte visste några gränser, en dag någon gång år 1884 när han under arbete vid Fågelfors såg, platsen för min bild, vid nuvarande Fågelforsdammens öppna vattenfall råkade såga av sig båda sina armar.

17 IMG_2715

Bilden visar platsen för Fågelfors såg och för att förstå hur platsen såg ut vid tiden för den tragiska händelsen, då den unge mannen Anders Johansson, från backstugan Vägabo under arbete vid sågen råkade såga av båda sina armar, måste man tänka bort dammvallen och dammen ety det var innan dessa fanns.

Här fanns då bara en mäktig fors, Fågelforsen eller Foglaforsen, och invid forsen fanns en stuga, en ladugård, ett vattenhjul samt sågen där olyckan inträffade denna hemska dag år 1884 då Oscar II var kung i Sverige.

Det är inte lätt att se historien i landskapet men förhoppningsvis kommer den inom kort att synliggöras i och med den Natur- och Kulturstig som kanske blir verklighet i området.

18 IMG_2712

Här är platsen för den mäktiga forsen Fågelforsen eller Foglaforsens utlopp i Lagan före år 1911 och invid forsen fanns då en stuga, en ladugård, ett vattenhjul samt en såg, där ett antal av bygdens människor fann sin utkomst, dock i en hårdare och svårare tid än vår.

19 IMG_2711

Det bubblar upp rent, järnrikt och gott vatten från marken nere vid det öppna vattenfallets slut innan den gamla åfåran, kanske är det samma grundvatten som vi hämtar upp till oss i Skillingaryd några hundra meder längre söderut utmed Lagan.

20 IMG_2716

Den rostiga gamla cykeln på bilden tror jag mig minnas från min barndom för drygt 45 år sedan då Gustav VI var kung i Sverige. Ta bort och släng till återvinning.

21 IMG_2710

Den andra rostiga gamla cykeln på bilden, ligger bara några meter från den första, tror jag mig också minnas från min barndom för drygt 45 år sedan då Gustav VI var kung i Sverige. Ta bort och släng till återvinning.

Avslutningsvis installerades aggregat 3 år 1931 och år 1942, byts turbin 2 ut.

Mellan åren 1964-1966, rustades kraftverket upp, dammen byggdes om och byte av löphjul vid turbin 1 och 3 genomfördes samt omlindning av generatorer samt ny elutrustning utfördes.

Vattenfall förvärvade Skillingaryds Elverk AB år 1968 och tilloppstuben byttes ut år 1983 samt en betongreparation av sugrör genomfördes år 1988.

En ombyggnad av intaget vid sumpen med bland annat nya intagsgrindar skedde år 1990 och 7 år senare, år 1997, övertog Vattenfall AB Fågelfors kraftverk från Vattenfall Skaraborg Elnät AB samtidigt utfördes då också en renovering av turbin 2 med bland annat nya löphjul, detta påbörjades i december detta år.

År 1998 skedde en upprustning av Fågelfors kraftverk då el- och kontrollanläggning byttes ut, nivåautomatik och statiska mätare med mera installerades i mars detta år, turbinregulatorerna byttes ut mot nya hydraulaggregat och motviktsstängare samt den renoverade turbin 2 togs i drift i mars, nytt yttertak och ventilation installerades i augusti.

Nuvarande fallhöjd vid anläggningen är cirka 8,5 meter, vattenmängd cirka 5 m3/sek och effekt 380 kW samt normalårsproduktion 7,3 GWh/år.

 

LÄMNA ETT SVAR