Ökad bemanning inom förlossningsvården

0

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beslutat om en satsning på förlossningsvården och vård som stärker kvinnors hälsa. För Region Jönköpings län innebär detta 13,4 miljoner kronor.

Regeringen satsar totalt 400 miljoner kronor för 2016. Efter förhandlingar med SKL har det beslutats att 13,4 miljoner kronor går till Region Jönköpings län.

– Det är glädjande att vi har en feministisk regering som nu tar ytterligare steg för att investera i kvinnors hälsa. Detta är ett viktigt steg för att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män och för att minska hälsoklyftorna i samhället, säger Marcus Eskdahl, Socialdemokratiskt regionråd.

Pengarna från regeringen innebär att Region Jönköpings län får revidera sin budget så att den omfattar statsbidraget. Satsningen kommer i Region Jönköpings län inriktas på att stärka upp bemanningen inom förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser.

Statsbidraget kommer också användas för att öka insatserna i socioekonomiskt utsatta områden.

– Pengarna ger möjligheter att anställa fler barnmorskor, vilket är välbehövligt med tanke på hur situationen ser ut i dag, säger Marcus Eskdahl.

LÄMNA ETT SVAR