Gert svarar om budgetbeslut

1

Ger Jonsson (M) ger svar på kritiken angående den parlamentariska hanteringen av budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2016:

Gert Jonsson
Gert Jonsson

Som företrädare och gruppledare för moderaterna som ingår i den styrande femklövern M, KD, C, L och MP i Vaggeryds Kommun har jag ett mycket stort ansvar för hanteringen av budgetbeslutet i samband med kommunfullmäktiges möte i juni 2016. Men jag skriver också svaret utifrån ett fullständigt mandat från hela femklövern.

Femklöverns politik bygger på en gemensam programförklaring för hela mandatperioden 2015-2018 som de styrande partierna i femklövern upprättade i och med att de tog ansvar för den politiska ledningen i Vaggeryds kommun efter valet 2014.

Ett helt avgörande verktyg för att genomföra denna programförklaring och ta ansvar för politisk ledning av kommunen är budgeten som beslutas av kommunfullmäktige.

Vi har i Vaggeryds kommun ett parlamentariskt läge i kommunfullmäktige där ingen politisk gruppering har majoritet. Detta är ett nytt och ovant läge för Vaggeryds Kommun och dess politiker men i riket så styrs nästan hälften av kommunerna av ett så kallat minoritetsstyre.

Vår mycket målmedvetna strävan och fokus i att styra kommunen med vår egen budget gjorde att vi försummade viktiga demokratiska verktyg så som öppenhet i hur vi tänkte rösta och att vi inte var tillräckligt energiska i att finna en annan politisk lösning för ett bredare budgetbeslut i ett tidigare skede.

Budgetomröstningen går inte att göra ogjord utan vi vill på ett mycket stort allvar ta lärdom och göra stora ansträngningar för att liknande omröstningar inte förekommer i framtiden. Jag ber om ursäkt för att omröstningen inte följde tidigare praxis.

I vår programförklaring så skriver vi att vi strävar efter breda parlamentariska lösningar. Detta mål nådde vi inte i juni 2016.

Samtidigt vill vi betona vikten av att de som styr kommunen också har sin egna budget. Vi fick hösten 2014 se ett liknande scenario i rikspolitiken då Socialdemokraterna tvingades styra med alliansen budget under 2015. Ur ett demokratiskt perspektiv anser vi det som avgörande för medborgarnas tilltro till politiken att man styr med sin egen budget.

Vid valet 2018 så ställs vi politiker till svars genom allmänna val. Men medborgarna får en omöjlig uppgift då ansvaret ska utkrävas om budget och politiker är ur olika valörer. Är det ansvarsutkrävande av politiken alltså budgeten eller är det ansvarutkrävande på politikerna som ska genomföra den?

Vår slutsats är att för att utöva fullt ansvar inför medborgare måste budgeten vara av den samma politiska benämning som politikerna som ska genomföra den.

På riksnivå löste man denna parlamentariska kris först genom en överenskommelse som sprack (DÖ) men som senare löste sig i och med att man lägger egna partibudgetförslag utan att gruppera sig i opposition.

Hur vi ska lösa detta i vår kommun och samtidigt skapa förutsättningar för ett tydligt politiskt styre utan att avgörande demokratiska värden går till spillo är vi mycket angelägna att omgående föra samtal om. Vi har nya budgetbeslut framför oss som kräver stabila lösningar.

Vi sträcker ut en hand för att nå lösningar på dessa komplexa frågor genom omgående föra samtal med samtliga partier i oppositionen. Medborgarna i vår kommun förväntar sig politisk ledning och handlingskraft och därför måste dessa viktiga politiska styr och ledningsfrågor omgående hanteras.

Som föreslagen ny KSO vill jag omgående ansvara för att dessa viktiga samtal kommer till stånd.

Gert Jonsson (M)

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR