Jenny svarar om Bondstorps skola

2

Jenny Larsen (KD) svarar på Klas Gustavssons (V)  debatt om Bondstorps skola.

Är det sunt förnuft att betala dubbelt?
Att bygga nytt skulle vara en fördubbling gentemot nuvarande kostnadsberäkningar.

I lokalplaneutredningen  (kommunfullmäktige 2016-05-30) anslogs 3,4 miljoner kronor till Bondstorps skola för renovering (ny ventilation, fönsterbyte), terassering av skolgård och en utbyggnad för ett ytterligare klassrum.

Vid onsdagens sammanträde redogjorde utredaren och fastighetschefen för skolutbyggnad och renovering samt för kostnader för tillägg av förskolans behov. Förskolans behov ingick inte i lokalplaneutredningen men det är förnuftigt att samtidigt rusta upp förskolan och skola.

I förslaget har det tillkommit arbetsplatser för förskolepersonal, byte av trappan, bättre omklädningsrum för matpersonal, ett altangolv där små barn kan vila utomhus i vagn och som binder ihop handikapprampen med ingången till skolan.

Sammantaget uppskattas kostnaderna nästan fördubblats gentemot förslaget i KF, kommunfullmäktige. Fastighetschefen har fått uppdrag av KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, att titta närmre på vad som kan göras för att få ned kostnaderna under förutsättningen att vi täcker in samtliga nödvändiga behov.

Nybyggnation för cirka 50 barn skulle kosta cirka 15 miljoner kronor. Att bygga nytt skulle därför vara en fördubbling gentemot nuvarande beräkningar.

Föreslagen satsning på Bondstorps skola är inte en ”lappa och laga” utan en ordentlig och nödvändig upprustning för framtiden.  Femklövern och S satsar på landbygden med förnuft om skattebetalarnas pengar. Varför betala dubbelt om man får samma för halva priset?!

Jenny Larsen (KD)
Ordförande i BUN, barn- och utbilningsnämnden

Lenny Larsen (KD)
Lenny Larsen (KD)

2 KOMMENTARER

  1. Förskolans behov är kända men bara delvis beskrivna i lokalplaneutredningen för skolan. Motsvarande utredning för förskolans kommer under 2017. /Jenny

LÄMNA ETT SVAR