Frida debatterar företagande

0

Frida Boklund som är regionchef för Företagarna debatterar landsbygdsföretagens möjligheter att växa.

Ge landsbygdsföretagen chansen att växa
Svenska små landsbygdsföretag vill växa. Sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera. Men företagarna på landsbygden möter många hinder och utmaningar. Det visar Företagarnas nya rapport ”Tillväxt i hela landet – Företagarnas perspektiv på landsbygden”. Jönköpings län är landsbygd, därför är det viktigt att alla ser och förstår landsbygsperspektivet.
Nästan var fjärde företagare på landsbygden – 24 procent – uppger att brist på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret. Därefter nämns höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens och politisk oförutsägbarhet.

För att förbättra villkoren på landsbygden skulle Företagarna vilja se satsningar inom en rad strategiska områden:

– Förbättra möjligheterna till rekrytering. För landsbygdsföretagen är det ofta svårt att få tag på erfaren arbetskraft – och den som är oerfaren är för dyr. Det är därför viktigt att regioner och kommuner kan erbjuda utbildning som motsvarar näringslivets behov. Fjärrstudier och regionala högskolor kan få människor att stanna kvar och utbilda sig där de bor.

– Minska regelkrånglet för besöksnäringen. Småskalig livsmedelsproduktion har en stor potential – liksom turistkluster där måltider, upplevelser och övernattning kombineras. Men krångel kring tillståndsgivningen utgör ofta en hög tröskel för livsmedels- och restaurangföretag. Och lagar och regler kan slå orättvist i olika delar av landet. Till exempel varierar kontroller och kontrollavgifter liksom inspektörernas kompetens mellan landets kommuner.

– Öka tillgången till service. Företagande kräver vissa stödfunktioner. Att inte ha tillgång till förskola, bensinmack eller postservice kan vara faktorer som stoppar en entreprenör från etablera sig på landsbygden. Företagarna vill se tydliga direktiv från staten till myndigheter och bolag att samverka kring servicen.

– Investera i infrastrukturen. Företagarna vill se ett innovativt, hållbart, ekonomiskt infrastruktursystem som gynnar företag och företagare i hela landet. Företagarna vill även betona vikten av den fortsatta utvecklingen av elväg. När det gäller godstransporter är vägarna många gånger överlägsna spår. En elväg med en lastbil som utgör en slags hybrid är både nyskapande och är ett sätt att drastiskt minska utsläppen till låga kostnader.

– Stötta digitaliseringen. Regeringens 2020-mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s är inom räckhåll. Företagarna vill se ytterligare satsningar för att tillvarata de möjligheter som finns bland landsbygdsföretagen. För Företagarna är det viktigt med en generell näringspolitik som vilar på stabila och förutsägbara regler liksom att konkurrens sker på lika villkor. Så skapas förutsättningar för fler jobb i växande företag i hela landet.

Frida Boklund, regionchef Företagarna

Frida Boklund
Frida Boklund

LÄMNA ETT SVAR