Hjortsjöcampingens servicebyggnad underkänd

0
Hjortsjöbadet i Vaggeryd. Arkivbild 130427
Hjortsjöbadet i Vaggeryd. Arkivbild 130427. Servicebyggnaden skymtar i dungen bakom omklädningspaviljongen.Stugorna ligger till vänster om bilden.
Vintervila vid Hjortsjöbadets camping.
Vintervila vid Hjortsjöbadets camping.

Utredaren Håkan Gusteus fann delar som är bra när han utredde framtiden för campingplatsen i Vaggeryd. Men hans kritik är skoningslös på främst en punkt: den för besökarna så viktiga servicebyggnaden.
Han anser att servicebyggnaden måste rivas och ersättas med  ny.
Guseus beskriver standarden på det sanitära i servicebyggnaden som av ”60-talssnitt”. Dessutom är den felplacerad i förhållande till campingen eftersom avståndet överskrider de rekommenderade 100 meterna till toaletter.
Vid besöket i Vaggeryd upptäckte Gusteus också mögellukt och röta i vissa utrymmen. Dessutom saknades service eller ”tillhandahölls felaktigt”. Det var matlagning och klädtvätt som ordnats i samma utrymme i servicebyggnaden.
”Enligt min åsikt finns ingen klädtvätt på området då den måste tillhandahållas i särskilt utrymme dels av sanitära skäl, dels genom krav från klassificeringen.”
Som lämplig plats för en ny servicebyggnad pekar Gusteus ut området mellan infarten till campingen och infarten till badplatsen parkering.
En ny byggnad bör enligt utredaren dimensioneras för 66 enheter med sex toaletter och minst en urinoar, sex duschar och åtta tvättställ samt två matlagningsplatser, tre diskplatser och en tvättmaskin.
På den gamla servicebyggnadens plats föreslår han att stugor med lite högre standard än de nuvarande uppförs.
Utredaren pekar också på att det saknas utrustning för tömning av de tankar för latrin och  gråvatten som finns i dagens husbilar. Sådan utrustning är ett måste idag.
Håkan Gusteus presenterar också tankar på att flyta badplatsen eller delar av den för att skapa fler campingtomter.
Utredaren varnar också för en eventuell bro över Hjortsjön som han anser skulle reducera det redan låga antalet campingplatser med cirka tio stycken.
Något annat alternativ till modernisering än nedläggning ser han inte till campingplatsen. De tre senaste säsongerna har antalet gästnätter och campingnätter halverats från 2013 räknat. Gästnätterna uppgick till 1 805 campingnätter 2013 mot  919 förra året. Motsvarade siffror för gästnätterna är en minskning från 4 648 till 2 226 gästnätter.
För lönsamhet krävs 220 campingplatser. För att nå dit pekar utredare Håkan Gusteus en utökning eller flyttning av hela anläggningen norrut till Korpudden på norra sidan av kraftledningen.

LÄMNA ETT SVAR