Kommunen kostar snart miljardbelopp

0

Novembersammanträdet med kommunfullmäktige rycker allt närmare. Det innebär att budgeten för 2017 ska spikas.
Dock är dramatiken inte särskilt stor inför måndagens fullmäktigemöte eftersom budgetfrågan i praktiken klarades av redan före midsommar som en följd av den nya budgetordning som genomfördes under förre ekonomichefen Patrik Eurenius.

Den stora inkomstkällan för kommunen är skatteintäkterna som i år beräknas uppgå till drygt 556 miljoner, en summa som nästa år beräknas växa med drygt 20 miljoner till 584 miljoner.
Kostnaderna uppgår till drygt 900 miljoner med nettokostnader på 741 miljoner kronor.

Skatten blir nästa år oförändrad eller 21,19 procent. I övrigt bygger budgeten för 2017  på en uppräkning av verksamheternas intäkter med 3,4 procent, lönekostnaderna med 3,4 procent och övriga kostnader med 1,6 procent. De beräknade skatteintäkter  bygger på dagens befolkningssiffra på 13 468 personer är är av allt döma beräknade i underkant.
Det beräknades resultatet på ett överskott på 7,5 miljoner speglar en viss optimism efter den föregående årens blygsamma resultat.

LÄMNA ETT SVAR