Ja till nytt trygghetsboende i Skillingaryd

6

Kommunfullmäktige beslöt i kväll att skyndsamt starta processen för ett nytt trygghetsboende och särskilt boende på mejeritomten i Skillingaryd. Det var alla 41 ledamöter överens om.

Formuleringen som alla stöttade löd så här: Kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt starta processen för ett nytt trygghetsboende och särskilt boende i Skillingaryd.
Men det fanns verkligen ingen enighet om fortsättningen. De delar av beslutet som vållade debatt  var att ”någon form av restaurangverksamhet kan drivas i annan regi än kommunen” samt ”motionen anses därmed delvis bifallen”.

Här gjordes inte mindre än 35 inlägg och repliker under den 100 minuter långa debatten.

Dessa formuleringar stöttades av Femklövern med stöd tre av fyra (SD)-ledamöter, summa 23 ledamöter.
Oppositionsrådet Kenth Williamssons förslag bakom den första punkten med avslag för punkt två och tre samlade 18 röster. Bakom detta förslag stod 14 (S)-ledamöter, de tre (V)—representanterna samt Jan-Olof Svedberg (SD).

6 KOMMENTARER

 1. Vi inom Skillingaryds Intresseförening har tidigt sagt vår synpunkt om byggnationen på Mejeritomten och Soldathemstomten .

  Vi anser att:
  – Mejeritomten skall bebyggas med hyreslägenheter
  – Soldathemstomten skall bebyggas med trygghetsboende för äldre .

  Denna ståndpunkt bör beaktas eftersom det hela tiden låter att det är viktigt att lyssna vad befolkningen säger
  så vår förhoppning är att politikerns lyssna .

  Ordförande i Skillingaryds Intresseförening
  Roger Svenningson

 2. Tycker att våra äldre och behövande skall få det absolut bästa när det gäller service och boende, men kan man inte få svar på varför det byggs lägenheter för ” vanliga” hyresgäster i Vaggeryd och inte i Skillingaryd?
  Med all denna bostadsbrist så satsar man knappt nåt i Skillingaryd.
  När är det dags att satsa på denna del av kommunen om inte nu när bostadskö är rekord stor?

 3. Någon ansökan om rivning av byggnad på Gästgivaren 9 har inte inlämnats av fastighetsenheten.
  Min personliga åsikt är , att hyresgästerna i byggnaden omgående skall sägas upp och rivning påbörjas efter beslut i Miljö o Bygg!
  Detaljplan skall fördigställas så att byggnation av hyresfastighet/affärslokaler kan påbörjas på mejeritomten. På soldathemstomten skall äldreboende och trygghetsboende omgående uppföras!
  Vi måste snabbt få tillgång till alternativa hyreslägenheter för de äldre som idag bor i
  villa! Flyttkedjan är viktig för hela kommunen!!

  Göran Lemke. C

LÄMNA ETT SVAR