Klartecken för fiber på landsbygden efter drama

0
Kenth Williamsosn och Gert Jonsson jämkar samman sina åsikter. Till vänster fullmäktiges ordförande Christer Holmgren och till höger kommundirektör Bengt-Olof Mangusson.
Kenth Williamsson och Gert Jonsson jämkar samman sina åsikter. Till vänster fullmäktiges ordförande Christer Holmgren och till höger kommundirektör Bengt-Olof Magnusson.

Slutet gott allting gott för alla som bor på landsbygden i Vaggeryds kommun och önskar få tillgång till ett snabbt fibernät.
Så kan man sammanfatta det beslut som kommunfullmäktige tog efter flera timmars diskussioner kring fiberutbyggnaden i Vaggeryds kommun och som måste ses som ett jättesteg i denna riktning.

Men det föregicks av en känslofylld och stundtals hetsig debatt innan kommunfullmäktige till sist kom till beslut sent går kväll. Det krävdes att de båda kommunalråden Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) efter ett snabbt improviserat extramöte framme vid ena talarstolen med kommundirektör Bengt-Olof Magnusson och fullmäktigeordföranden Christer Holmgren (M) slutligen enades i en juridiskt bärande formulering som banade för det beslut som till sist togs i allmänt samförstånd efter mer än två timmars debatt.

Om man inte hade uppnått denna enighet är känslan att såren kunde blivit svåra att läka. Frågan är bara varför man slutligen enades först när man stod under galgen när vägen fram till en kompromiss låg ganska tydligt utstakad under en god stund.

– Problemet är att frågan inte var tillräckligt tjänstemannaberedd. Detta måste vi bli bättre på annars riskerar vi att hamna i den här situationen fler gånger, kommenterade Kenth Williamsson.
– Jag tar till mig det som sagts, försäkrade Gert Jonsson (M) varefter även (SD) drog tillbaka yrkandet på återremiss.

Dessförinnan hade (V) förklarat att man stödde Femklövern.

En helt ny beslutspunkt med följande lydelse krävdes för att lösa knutarna:

”Krävs investering utöver statsbidrag ska beslut om kommunens finansiering beslutas av   kommunfullmäktige”. Därmed föll den tredje kontroversiella beslutspunkten från kommunstyrelsen bort ur sammanhanget.

I övrigt gäller att kommunen genom sitt bolag Vaggeryds Energi AB tar på sig ansvaret att garantera att alla fastigheter (de som finns idag och framtida) i kommunen får tillgång till bredband/fiber minst 100 Mbit  till en kostnad av max 20 000 kr i dagens penningvärde samt att  Vaggeryds kommun ”inkluderar fiberföreningarnas arbete och engagemang i utbyggnaden av fiber och också ger fiberföreningarna möjlighet att påverka underhåll och skötsel av fibernätet inom föreningarnas geografiska yta”.

 

LÄMNA ETT SVAR