Som sagt var i gårdagens fiberdebatt

1

Det sas mycket under den två timmar långa debatten kring gårdagens sena kvällsbeslut kring fibernätets utbyggnad på landsbygden.
Här följer i sammandrag de uppfattningar som de olika ledamöterna torgförde.

Gert Jonsson (M): – Det är nu tåget går, det kan bli dumt om vi inte stiger på tåget.
Johnny Wackt (KD) – Jag vädjar till våra kommunpolitiker att ställa upp eftersom det finns jättestor kommunal- och samhällsnytta i detta.
Kenth Williamsson (S):– Detta är inte någon enkel fråga när det gäller bredband som ska hanteras på marknadens villkor. Vi kan inte riskera att missa bidrag från länsstyrelsen på på 50-60 miljoner kronor om vi sätter i gång detta på fel sätt.  Vi anser också att det är en fråga för staten och att frågan borde  tjänstemannaberetts. Dessa oklarheter gör att vi yrkar återremiss.
Ewa Magnusson (L):– Vi har som uppdrag att värna samhällsnytta i hela vår kommun. Vi behöver fiber för att driva företag på landsbygden. Ta inte bort detta.
Ulf Abrahamsson (C):– Jag kan inte förstå den skillnad som man gör mellan tätort och landsbygd. Vi  har dessutom redan förskotterat två till tre miljoner till fiberföreningarna, över 20-30 år detta dessutom inte någon förlustaffär,. Jag ber er att ta tillbaka återremissen. Om inte är det risk att fiberföreningarna lägger ned verksamheten.
Annelie Borgström (S):– Vi vill ha juste upphandling.
Gert Jonsson (M):– Här gäller att visa vilja och tro, vi ser nu hur långt kommuner som jobbat tätare med sina energibolag har kommit, som Värnamo.
Stig-Göran Hultsbo (MP):–  Att hela kommunen ska leva är vårt ansvar. Vi har tagit ansvar för bygga ut fiber i tätorterna. Nu är det dags för landsbygdens behov.
Berry Lilja (S): – Det är tråkigt att man målar upp motsättningar som inte finns och ställer tätort mot landsbygd. Det är direkt olyckligt att någon diskussion inte förts innan ärendet ”slängdes upp i ks au”. Det har inte bretts eller laglighetsprövats.  Det är allvarligt eftersom processen är konkurrensutsatt. Kommunallagen tillåter inte att kommunen ger bidrag till enskilda föreningar. Gör vi fel riskerar vi oerhört mycket. Risken är uppenbar att Vaggeryds kommun stäms för osund konkurrens, det kan röra sig om flera hundra miljoner.  2 000 hushåll som satsar 22 000 kronor vardera,d et blir pengar det.
Johnny Wackt: – Ibland förstår jag inte (S)-resonemang. Det är en gåta hur ni kan resonera på detta sätt. Det som är gångbart i andra kommuner är alltså inte gångbart i Vaggeryd. Jag tolkar det som att ni från er sida inte vill, att ni bara förhalar. Vem tar ansvaret om Västra  Fiberföreningen vid nästa styrelsemöte beslutar att lägga ned verksamheten?
Berry Lilja: – Det finns inget som hindrar upphandling genom det kommunala energibolaget, men här är det ju Vaggeryds kommun som säger det och därmed sätts konkurrensen ur spel. Vi är överens om viljeinriktningen. Men texten i förslaget måste ändras.
Fredrik Nord (SD): – Det är inte säkert att det är rätt att hänga upp hela debatten på just fiber. Vem vet var tekniken finns i framtiden? Vi yrkar på återremiss eftersom förslaget är för dåligt underbyggt.
Kenth Williamsson (S):– Vi vill också att Vaggeryds Energi får ansvar för utbyggnaden av fibernätet på landsbygden. Problemet är den avreglerade marknaden som flera partier i denna stal arbetat för. Men vi måste följa lagstiftningen.
Ulf Abrahamsson:– Berry Lilja, när du utger dig för att vara jurist går du för långt. Titta på förslaget, det är inte vi som ska avsätta pengar, utan energibolaget som ska göra detta på marknadsmässiga och bolagsmässiga grunder. Vaggeryds Energi AB klarar 15-20-30 miljoner. Men om det skulle gå snett krävs det att vi garanterar att vi står bakom bolagets satsning.
Berry Lilja: – Det vi nu talar om är att kommunfullmäktige ska finansiera detta. Därmed kan vi inte få några statliga bidrag.

Klas Gustavsson (V): – V-gruppen ställer helt upp bakom Femklöverns utmärkta förslag.
Gert Jonsson: –  Jag lyfte  frågan tidigt och vi har haft resonemang. Det jag vill påtala är att kommunen ska visa viljeinriktning. Tidigare har punkt tre varit det stora bekymret för  (S) , men när frågan nu kommer upp i fullmäktige är det fel på allt. Som  vissa andra är jag inte juridiskt utbildad men jag försöker hålla mig till kommunallagen. Skrivningen i förslaget är kanske inte världens bästa men det här för mycket  hårklyveri.

Efter detta inlägg ajournerades sammanträdet innan parterna slutligen enades kring beslutets formuleringar.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR