Striden om rivningen av Hallafors går vidare

0

Hur tänker Vaggeryds kommun agera efter rivningen av Hallafors?
Den enkla frågan ställde Kenneth Åberg (S) till kommunalrådet Gert Jonsson (M).
I dag är platsen helt skövlad. Det finns inte ens en husgrund sparad som spår efter mänskliga aktiviteter på platsen, ett faktum som Åberg uppfattar som mycket provokativt.
Gert Jonsson redogjorde i sitt svar för kommunens agerade från 2013 och framåt.
– I mars 2016 inkom en anmälan om rivning och den 26 april beslöt en enig miljö- och byggnämnd att lämna startbesked för rivning av enbostadshus och fyra komplementbyggnader inom fastigheten Holma 1:3.
Detta var en nyckelhändelse. Fortifikationsverket uppgav att byggnaderna inte var aktuella för en försäljning eftersom Miljöprövningsenheten inte godtog det och tillade att byggnaderna var planerade att rivas hösten 2016, vilket alltså skedde.
– Min egen reflexion gäller vad som hänt om miljö- och byggnämnden avslagit anmälan om rivning. Då hade frågan hamnat på en helt annan nivå. Men så skedde inte, konstaterade Gert Jonsson.
– Samtidigt tycker jag att staten är inkonsekvent i sin politik. Här ställer man krav på vår kommun att få fram bostäder samtidigt som man i Hallafors river fullt fungerande bostadshus.
Kenneth Åberg  beskrev fortifikationens handling som grovt provokativ och som man bara inte kunde tro skulle kunna inträffa.
– Detta påminner om vad som hände när det var öppen strid i skjutfältsfrågan i mitten på 1970-talet, menade han.
– Det beslut vi tagit i facknämnden kan vi inte göra ogjort, men i fortsättningen måste det bli så att alla bygglovsfrågor som gäller skjutfältet eller dess närhet måste remitteras till kommunstyrelsen. Detta får inte hända igen.
Gert Jonson genmälde att han inte hade någon annan uppfattning än Åberg men tillade att han behövde hjälp med att hitta lämpliga kontaktpersoner för att få till stånd en dialog med fortifikationen och försvarsmakten.

LÄMNA ETT SVAR