Lions-stipendier till högstadielever

0

Trots att den stämningsskapande snön olyckligt nog smälte bort natten till söndagen blev julmarknaden i Vaggeryd nästan sensationellt välbesökt. Det uppstod nära nog trängsel om platserna framför scenen när Lucia med uppvaktande tärnor skulle framträda.

En viktig del i programmet var den stipendieutdelning som Lions årligen arrangerar för högstadieeleverna som inte bara är duktiga utan också omtänksamma kamrater, vill kamraternas bästa. I år belönades Noel Sehler klass 6c, Susan Ngyen 7b, Albin Augustsson 8b och Maria Randåker 9d.
Huvudorganisatören inom Lions, Jörgen Bergström, var mycket nöjd när han summerade dagen och publiktillströmningen. Frågan är om det någon gång i modern tid varit så många julmarknadsbesökare, ens när vädret varit det allra bästa.
Det gladde förstås arrangörerna.
– Vi är oerhört tacksamma för den lojalitet som vaggerydsborna visar vår julmarknad, konstaterar Jörgen Bergström.
– Det vi vill uppnå förutom att försöka hjälpa så många vi kan av de människor som lider i Syrien är att hjälpa den lokala handeln genom att peka på att det är viktigt att handla här på orten. En tredje faktor är att julmarknaderna fungerar som en viktig mötesplats där man möts, samtalar och upplever gemenskap.

Problem uppstod med luciatågets ljus, som trots insatser från räddningstjänsten slocknade i den byiga vinden. Trots goda sånginsatser nådde ljudet från den ljuva luciamusiken heller inte riktigt fram i sorlet på marknadsplatsen.
Värt att notera är att intäkterna från fiskdammen, där besökarna själva fritt fick bestämma  avgiften, inbringade hela 4 200 kronor, en rekordsiffra.
Jörgen Bergström pekade också på att det under hela eftermiddagen rådde kö till det utrustade ”katastroftält” som fanns uppställt på marknadsplatsen.

LÄMNA ETT SVAR